OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioada au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea ciupercilor din fam. Peronosporaceae, care induc boli la plante cunoscute sub numele de mane, precum și pentru apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot produce pierderi considerabile de recolta sau chiar să compromită culturile de legume: cartof, tomate, vinete, ardei. Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari și umiditate atmosferică mare sunt foarte favorabile atacului.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni: mâna solanaceelor (Phytophthora infestans), mâna ardeiului (Phytophthora capsici) și patarea brună a frunzelor (Alternaria porri), la culturile de cartof, tomate, vinete, ardei se recomandă că în această perioada, să se efectueze un tratament chimic folosind unul din următoarele fungicide cu acțiune de contact, preventivă:
– VONDOZEB 75 DG – 2 -2,5 kg/ha sau
– POLYRAM DF – 1,8 kg/ha sau
– CUPROFIX ULTRA – 1,6 – 2,4 kg/ha sau
– CUPROXAT FLOWABLE – 5,3 l/ha, sau
– FUNGURAN OH 50 WP – 1,5 – 2,0 kg/ha sau
una din combinațiile de produse cu acțiune sistemică, preventivă care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea);
– AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha sau
– ORTIVA TOP – 1,0 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha sau
– CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + SWITCH 62,5 WG 0,8 –1kg/ha sau
– CURZATE MANOX – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete prezintă simptome de ofilire în soluţia de stropit se adaugă produsul:
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha sau
TOPSIN 70 WDG – 0,05 – 0,1 % (0,5 l/plantă).
Tratamentul este obligatoriu la culturile din spații protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente).
Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, în funcție de condițiile climatice și de tipul de acțiune al produsului (contact sau sistemic), folosind un produs cu substanță activă diferită față de cel de la tratamentul anterior.
Condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea tripsilor, afidelor și acarienilor la cultură de tomate, vinete, și ardei. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile, folosind:
REQUIEM PRIME – 0,65 % maxim 10 l/ha sau una din combinațiile de produse:
1. VERTIMEC 1,8 EC – 0,1% – SHERPA 100 EC – 0,3 l/ha;
2. ORTUS 5 SC – 0,1% (1l p.c./ha) + MOSPILAN 20 SP – 0,025% ;
3. MILBEKNOCK EC – 0,075% + LASER 240 SC – 0,05% ;
4. NISSORUN 10 WP – 0,4 – 1,0 kg/ha + MATCH 050 EC – 0,2% ;
5. INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + MATCH 050 EC – 0,15% .
Pe parcelele unde se constată prezența adulților sau larvelor Gândacului din
Colorado ( 5 – 10 larve /plantă sau un gândac la 4 – 5 tufe), tratamentul se complexează cu unul din insecticide :
1. CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha ;
2. LASER 240 SC – 0,1 l/ha ;
3. CORAGEN – 50,0 ml/ha ;
4. SHERPA 100 EC – 0,21 l/ha;
5. DECIS 25 WG – 30 – 40 g/ha
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor. Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment