OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor în plantațiile de samburoase – cireș și vișin: muscă cireșelor (Rhagoletis cerasi, păduchi de frunză (Aphis spp.), omizi defoliatoare, patarea frunzelor de cireș (Cocomyces hiemalis), antracnoză frunzelor de cireș (Blumeriella jaapi), monilioză (Monilinia laxă).
Pentru prevenirea și combaterea acestora recomandăm să folosiți una din combinațiile de produse de protecția plantelor:
1. CALYPSO 480 SC – 0,02 % + SIGNUM – 0,05 %;
2. POLECI – 0,03 – 0,05% % + SCORE 250 SC – 0,02 %;
3. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
4. KARATE ZEON – 0,015 % + SIGNUM – 0,05 %;
5. LASER 240 SC – 0,06 % + TOPSIN 70 WDG – 0,07 %;
6. FASTAC 10 EC – 0,015 – 0,02% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha.
Perioada optimă de tratament: 28.05.2020– 01.06.2020.
Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitarzie și târzie . Tratamentul se repetă după 7-8 zile cu altă combinație de produse . Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioada mai lungă de acțiune: Calypso sau Laser, iar pentru tratamentul doi folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Deltagri, Karate Zeon, Poleci, Fastac . În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.192 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor. Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment