OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea afidelor, păduchilor lanosi, moliilor, puricilor, acarienilor, rapanului, făinării, focului bacterian, moniliozei în plantațiile de măr și păr. În urmă intepaturilor, lăstarii nu se mai dezvoltă normal, se răsucesc, frunzele se deformează, rămân mici, cu aspect clorotic. Pe parcelele unde PED –ul (pragul economic de daunare) este de 10 – 15% lăstari anuali atacați, recomandăm că în perioada imediat următoare să se efectueze un tratament, folosind unul din insecticide:
1. VOLIAM TARGO – 0,75 – 1,13 l/ha (are efect și acaricid);
2. DELEGATE – 0,3 kg/ha;
3. MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha;
4. MOSPILAN 20 SG – 0,300 kg/ha;
5. KARATE ZEON – 0,015%
Pentru prevenirea și combaterea făinarii, rapanului, moniliozei recomandăm că în soluția de stropit să se adauge unul din produse:
1. LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/h;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;
4. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha – 0,75 l/ha;
5. ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha;
6. QUIMERA – 0,2 kg/ha.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de daunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid :
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,125 l/ha sau
MILBEKNOCK EC – 0,05% sau
NISSORUN 10 WP – 1,0 kg/ha.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lastarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse;
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha sau
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FLOWBRIX – 3,750 l/ha .
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor. Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment