OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

Că urmare a condițiilor climatice din ultima perioada, recomandăm să se efectueze tratament la speciile sâmburoase (cais, piersic, cireș, vișin, prun), pentru prevenirea infecțiilor produse de bolile de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.), folosind unul din următoarele produse de protecția plantelor:
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% (Kopferol – a două denumire comercială);
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,5%;
ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP ,,MIF” – 0,5%.
Pentru combaterea dăunătorilor care pot fi prezenți în livada în această perioadă, recomandăm să se adauge în soluția de stropit un insecticid: CALYPSO 480 SC – 0,02% sau POLECI 30 – 50 ml/ha (0,03 – 0,05%) sau KARATE ZEON – 0,015%
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este: la piersic și cais: – în fenofază de dezmugurit (buton verde) și fenofază de buton roz; la prun, cireș, vișin: – în fenofază de dezmugurit (buton verde) și fenofază de buton alb.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https: //aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment