OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

(În atenţia cultivatorilor de porumb şi floarea soarelui)

Pentru reușita culturilor de porumb și floarea soarelui o condiție esențială este folosirea la semănat a seminței tratate cu fungicide și insecticide care să asigure protejarea acestora până la răsărire și în faza de plantule.
Pentru combaterea fuzariozei, căderea plantulelor, tăciunelui știuleților, mană, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza se recomandă efectuarea tratamentului folosind unul din fungicide:
– ALIOS – 3,3 l/t sămânța de porumb;
– FEUVER 300 FS – 15 ml produs/unitate sămânța porumb (50.000 semințe);
– MAXIM QUATTRO – 8,5 ml/unitate sămânța porumb (50.000 semințe);
– MAXIM XL 035 FS – 1,0 l/t sămânța de porumb;
– VIBRANCE – 15 ml/unitate sămânța de porumb (50.000 semințe);
– RANCONA 450 FS – 55,6 ml/t sămânța de porumb;
– MAXIM – 025 FS – 0,6 l/100 kg sămânța de floarea soarelui (10-15 l soluție/t sămânța);
– APRON XL 350 ES – 3,0 l/t sămânța de floarea soarelui;
Pentru combaterea dăunătorilor de sol: viermi sârmă (Agriotes spp.), viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera) sămânța se va trata folosind unul din insecticide:
– Signal 300 ES – 2,0 l/t sămânța porumb și floarea soarelui (pentru vierme sârmă);
– Force 1,5 G – 15 kg/ha ( se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb pentru vierme sârmă )
– Force 20 CS – 50 ml/50.000 de semințe porumb pentru vierme sârmă și viermele vestic al rădăcinilor de porumb
Având în vedere adresa Nr. 10092/17.01.2020 MADR, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a ppp, deliberând asupra solicitărilor nr. 3983/05.11.2019, a Asociației Producătorilor de Porumb din România și nr. 103/13.01.2020 a Federației Naționale PRO AGRO, de aprobare a tratării semințelor de porumb cu ppp NUPRID AL 600 FS (600 g/l imidacloprid) pentru combaterea dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp. aprobă în perioada 20 ianuarie 2020 – 01 mai 2020 tratarea semințelor de porumb cu produsul de protecție a plantelor NUPRID AL 600 FS în campania de primăvară a anului 2020 pentru semănatul culturilor de porumb. Însămânțarea se va face numai în zonele și pe suprafețele puternic afectate de atacul dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp. -NUPRID AL 600 FS (600 gr/l imidacloprid) – 6 – 8 l/t sămânța porumb. Tratamentul seminței de porumb va fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați.
Compania responsabilă de comercializarea pppp va comercializa produsul direct sau prin distribuitori la operatorii economici prestatori de servicii autorizați înregistrați la oficiile fitosanitare județene, care fac dovadă că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat (stații/mașini de tratare a semințelor)
În vederea reducerii riscului asociat utilizării ppp, se vor aplică cu strictețe următoarele măsuri:
– Sămânța tratată se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp.
– Odată cu comercializarea semințelor tratate cu NUPRID AL 600 FS, distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcute de avertizare pe care va fi inscripționată sintagma ,,sămânța tratată cu neonicotinoide”.
– Operatorii economici prestatori de servicii autorizați care efectuează tratamentul la sămânța vor eticheta ambalajele semințelor tratate conform prevederilor art. 49 alin. (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
– Însămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu deflector care să asigure încorporarea seminței în sol și reducerea emisiilor de praf în atmosfera, precum și respectarea bunelor practici agricole.
– După însămânțare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânța tratată neincorporată în sol.
Este strict interzis crearea de stocuri de sămânța tratată cu ppp NUPRID AL 600 FS după dată de 01 05.2020. Prestatorii de servicii autorizați și/sau distribuitorii care comercializează sămânța tratată sunt obligați să preia de la fermieri întreagă cantitate de sămânța tratată cu ppp- NUPRID AL 600 FS rămasă neinsamantata în această campanie, sămânța care va fi neutralizată cu o firma specializată.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, operatorii economici care tratează sămânța, care depozitează și manipulează sămânța tratată, fermierii care seamănă semințe tratate vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment