Micii fermieri care trăiesc din agricultura de subzistență ar putea scăpa de impozite

Micii fermieri care vor vinde produse agricole de origine vegetală sau animală nu vor fi impozitați, potrivit unui proiect de Cod Economic, aflat în curs de elaborare. Nu vor fi impozitate veniturile din cultivarea a până la două hectare de cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr şi hamei pe rod. Tot la neimpozitate intră și veniturile obținute din plantații până la 1,5 hectare leguminoase pentru boabe, până la 1 hectar tutun, 0,5 hectare legume de câmp şi 0,2 hectare legume în spaţii protejate.

Fermierii care au livezi vor scăpa și ei de impozitare. Cei care au venituri obținute din livezi cu pomi pe rod de până la 1,5 ha, arbuşti fructiferi pe o suprafaţă de până la 1,5 hectare, vie pe rod – până la 1 ha şi flori şi plante ornamentale, până la 0,3 hectare nu vor fi, de asemenea, impozitați. Fermierii mici care vor vinde produse agricole de origine vegetală sau animală nu vor fi impozitați , potrivit proiect de Cod Economic, aflat în curs de elaborare. În acest fel, statul va scoate la lumină o bună parte din evaziunea fiscală pe care o făceau micii fermieri.

Concret, nu vor fi impozitate veniturile din cultivarea a până la două hectare de cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr şi hamei pe rod. Tot la neimpozitate intră și veniturile obținute din plantații până la 1,5 hectare leguminoase pentru boabe, până la 1 hectar tutun, 0,5 hectare legume de câmp şi 0,2 hectare legume în spaţii protejate.

Fermierii care au livezi vor scăpa și ei de impozitare. Iar neimpozitarea se aplică la cei care au venituri obținute din livezi cu pomi pe rod de până la 1,5 hectare, arbuşti fructiferi pe o suprafaţă de până la 1,5 hectare,vie pe rod – până la 1 hectare şi flori şi plante ornamentale, până la 0,3 hectare. Dacă se obțin venituri din creșterea a maximum două vaci sau bivolițe, până la  50 de oi, până la 25 de capre, maximum șase porci pentru îngrăşat, sau 75 de familii de albine sau 100 de păsări de curte nu  se va plăti impozit.

De asemenea, nu vor plăti impozit cei care obțin venituri din culesul și vânzarea fructelor sau legumelor sălbatice (aici nu intră și categoria lemnoasă) sau a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor privind veniturile din activităţi independente. Nu vor fi impozitate nici veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

În cazul masei lemnoase, sunt venituri neimpozabile doar veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. Plantele furajere vor genera, de asemenea, venituri neimpozabile. Nici cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi nu va genera venit impozabil. Venitul net anual dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit, care depind de unitatea de suprafaţă hectar/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele. În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, venitul anual se stabileşte prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

 

 

 

Leave a Comment