Cum putem proteja ceapa

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), THRIPS TABACI (tripsul comun).
PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), boală se transmite de la un an la altul, prin oosporii din resturile vegetale și prin miceliul de rezistență din bulbii afectați. Infecțiile primare sunt asigurate de germinarea oosporilor și de miceliul de rezistență care dau naștere la sporangii ce vor determina infecțiile secundare. Boală este favorizată de nopțile umede, reci și de zile moderat de calde. Rouă, atmosfera saturată de apă, favorizează foarte mult atacul. Pe frunze apar pete gălbui de formă și mărime variabilă, care încep de la vârf și progresează spre baza. La suprafață petelor se formează un puf cenușiu constituit din fructificatiile ciupercii. Frunzele se înmoaie, par a fi opărite și cad. Pe tijele florale apar pete decolorate, alungite. Țesuturile se distrug și tijă se frange. Inflorescentele rămân mici și formează semințe sistave. Pe țesuturile distruse de mâna, se instalează ciuperci saprofite din genurile Alternaria și Macrosporium și că urmare, petele devin negricioase.
THRIPS TABACI (tripsul comun) este un dăunător care atacă frecvent cultură de ceapă, dar și cultură de castraveți, tomate, vinete, ardei, cartofi, tutun, plante ornamentale. Adulții și larvele sug seva din țesuturi. Că urmare se formează pete galbene-cenușii, mai frecvent de-a lungul nervurilor frunzelor.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar de siguranță la culturile de ceapă și usturoi cu:
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha + BENEVIA – 0,75 l/ha sau
2. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + MOVENTO 100 SC – 0,75 l/ha sau
3. BANJO 500 SC – 0,4 l/ha + KARATE ZEON – 0,16 l/ha (0,02%) sau
4. PROMESA 0,75 – 1 l/ha + LASER 240 SC – 0,04% sau
5. POLYRAM DF – 0,2 % + MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha sau6
6. CAPTAN 80 WDG – 1,5 kg/ha (0,15 %) + FASTER 10 CE – 0,03 %.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Pentru aderența se va adaugă obligatoriu un adjuvant.
Măsuri alternative de combatere: rotația culturilor, strângerea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare, arături adânci de toamna.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 08.06 – 11.06.2023
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “Cum putem proteja ceapa”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), THRIPS TABACI (tripsul comun). PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), boală se transmite de la un an la altul, prin oosporii din resturile vegetale și prin miceliul de rezistență din bulbii afectați. Infecțiile primare sunt asigurate de germinarea oosporilor și de miceliul de rezistență care dau naștere la sporangii ce vor determina infecțiile secundare. Boală este favorizată de nopțile umede, reci și de zile moderat de calde. Rouă, atmosfera saturată de apă, favorizează foarte mult atacul. Pe frunze apar pete gălbui de formă și… Citeste mai mult […]

Leave a Comment