COMUNICAT DE PRESĂ

Încurajarea înființării formelor asociative în agricultură, o necesitate pentru dezvoltarea locală a județului Sălaj
248 de fermieri și producători agricoli din județul Sălaj vor primi consiliere în vederea înființarii a 8 cooperative agricole, prin Măsura 2 din PNDR 2014-2020.
În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020.
Proiectul este finanțat prin Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei – și constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare.
La nivelul județului Sălaj, proiectul constă în promovarea serviciilor de consiliere și sprijin în întocmirea planurilor de afaceri către 248 de fermieri în vederea înființării a 8 cooperative agricole în oricare din domeniile agricole de interes pentru județ.
Profilul dominant al agriculturii în județul Sălaj este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, din totalul suprafeţei agricole, 50% fiind suprafeţe arabile, viile şi fâneţele ocupând o suprafaţa foarte mică. Ca urmare a acestei distribuții a producției, județul se remarcă prin dezvoltarea sectorului zootehnic, cu o pondere ridicată a păşunilor în totalul suprafeţei agricole şi relieful deluros montan favorabil.
Având în vedere specificul agricol al județului Sălaj, principalele zone cu potențial pentru dezvoltarea de forme asociative în agricultură sunt: zona Pericei cu producțiile de ceapă, zona Hida cu arbuști, zona Băbeni-Sarmasag-Saltig cu producții de struguri de masă ș.a., zonele din centru și nord-vestul județului fiind dominate de creșterea animalelor.
Principalele nevoi ale producătorilor agricoli din județul Sălaj sunt accesul la infomații și tehnologie, prezență pe piață, dezvoltarea infrastructurii, infuzia de capital, stabilizarea veniturilor ș.a., nevoi la care poate răspunde în mare măsură înființarea de forme asociative precum cooperative agricole și grupuri de producători.
Prin intermediul acestora, producătorii agricoli locali dobândesc o forță mai mare la negociere, avantaj comercial pe piață, posibilitatea de a accesa mai ușor fonduri europene și, respectiv, beneficii fiscale în temeiul legii.
La nivel național, proiectul are în vedere oferirea de servicii de consultanță către 10.000 de producători agricoli cu scopul final al înființării a 350 de cooperative agricole, din care minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de dezvoltare ale României.
Prin proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din România vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei forme asociative, de consiliere tehnologică, fiscală și juridică, elaborarea planului de afaceri și monitorizarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului privind funcționarea și elaborarea ajustărilor necesare, identificarea de soluții pentru o cât mai bună organizare a cooperativei și pentru creșterea vânzărilor prin crearea unui lanț scurt de producție-distribuție-vânzare, sprijin în redactarea și întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri publice și europene.

Pentru detalii vizitați www.agricoop.ro.

CONTACT:
Izabella GHIȚĂ, Coordonator Promovare, 0723241760 / izabella.ghita@egis-romania.com

Alte articole

One Thought to “COMUNICAT DE PRESĂ”

  1. Anonim

    Acest articol dovedeşte, încă o dată, cât de tâmpiţi au fost cei care au lichidat CAP-urile în 90. Chiar dacă a fost făcută forţat, totuşi, colectivizarea a dus la progresul agriculturii româneşti şi asta contează !

Leave a Comment