Calendar istoric al judeţului Sălaj – 19 Iunie

1720: se finalizează ridicarea Bisericii din lemn din Cioara (Deleni) S-a întâmplat în 19 iunie 1925 – S-a născut Charlie Drake, actor şi cântăreţ britanic. 1928 – S-a născut Tommy de Vito, chitarist şi vocalist american (Four Lovers, Four Seasons). 1930 – Canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste Canalul Mânecii. CALENDAR CREŞTIN: • Ortodox: Sf. apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare • Greco-catolic: Sf. Iuda Tadeul, apostol († secolul I) • Reformat: Gyarfas • Romano-catolic: Sf. Romuald, abate; Sf. Iuliana Falconieri

Mai mult...

Comunicat de presă

                                                                                                                                      Data: 18.06.2021 LICEUL DE ARTĂ IOAN SIMA DIN MUNICIPIUL ZALĂU povestea reabilitării s-a încheiat, drumul cunoașterii și al învățării continuă   Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din Municipiul Zalău”, cod SMIS 110451, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,…

Mai mult...