Zeci de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, obţinute prin declaraţii mincinoase

Peste 170 de familii sălăjene au fost trase la răspundere pentru că au declarat mai puţini membri sau au „omis” unele bunuri din gospodărie pentru primirea ajutorului de încălzire în sezonul rece trecut. Aceste nereguli au ieşit la iveală ca urmare a controalelor realizate de primării până la finele lunii trecute. Prin urmare, o bună parte dintre beneficiari au fost obligate să restituie sumele acordate în contul subvenţiei la încălzirea locuinţei, în timp ce unii s-au ales şi amenzi.

Începând de anul trecut, primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru cel puţin 60 la sută dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. După efectuarea anchetelor sociale, primarii au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale situaţia nominală privind anchetele sociale efectuate şi rezultatul acestora.
Directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Sălaj, Matolcsi Elisabeta, a declarat că au fost transmise către primării listele cu beneficiarii în vederea efectuării anchetelor sociale. „Aceste liste au totalizat un număr de 6.914 beneficiari. Din acest număr au fost efectuate 5.877 anchete sociale până la data de 30 octombrie 2012. În urma acestor anchete s-a dispus de către primării recuperarea de sume pentru un număr de 60 de beneficiari, încetare ajutor pentru 48 de beneficiari, modificare cuantum pentru un număr de 67 beneficiari. S-au aplicat, de asemenea, trei amenzi pentru trei beneficiari”, ne-a declarat directorul Agenţiei.

Zeci de „mincinoşi”, la Pericei

Dintre primăriile care au raportat rezultatul controalelor, au fost identificaţi beneficiari pentru care s-a dispus încetarea ajutorului la încălzirea locuinţei în oraşele Zalău (20 de persoane), Cehu Silvaniei (şapte persoane), în comunele Pericei (6), Agrij (două persoane), Ip (5), Letca (4), Vârşolţ (2) şi câte un beneficiar în comunele Românaşi, Rus, Sărmăşag.
Pe de altă parte, primăriile au intervenit pentru recuperarea sumelor achitate beneficiarilor de ajutoare la încălzirea locuinţei în sezonul rece trecut, astfel: Pericei – 31 de familii, Zalău – 7, Sărmăşag şi Vârşolţ – 6, Bălan – 5, Şimleu Silvaniei – 3, Crişeni – 2, Marca şi Românaşi – 1.
Matolcsi Elisabeta a precizat că acestea sunt doar primăriile care au raportat, până la această dată, situaţia beneficiarilor care au declarat necorespunzător componenţa familiei sau bunurile deţinute.
Mulţi beneficiari au fost nevoiţi să restituie o parte din sumele alocate, fiind încadraţi, conform anchetelor sociale, la alte categorie de încadrare a cuantumului ajutorului social. Astfel, a fost modificat cuantumul ajutorului pentru următorii beneficiari: 18 din oraşul Cehu Silvaniei, 5 din comuna Bălan, câte unul din comunele Băbeni, Camăr, Carastelec, Dobrin şi Nuşfalău, câte patru beneficiari în comunele Hereclean, Rus şi Vârşolţ şi trei beneficiari din Ip.

Amenzi, chiar dosar penal

Declaraţiile mincinoase la dosarele pentru acordarea ajutoarelor la încălzirea locuinţei prevăd, pe lângă restituirea sumelor, şi amenzi pentru falşii beneficiari. De asemenea, în cazul în care familia refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau se constată în urma anchetei declaraţii la dosar neconforme cu realitatea, dreptul la acest ajutor se sistează începând cu luna următoare. De asemenea, sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţia primarului, care constituie titlu executoriu. Mai mult, în cazul declarării, la completarea cererii, a unor date eronate cu privire la numărul membrilor de familie, a veniturilor acestora sau bunurile mobile şi imobile deţinute, familiile riscă amenzi între 200 şi 1.000 de lei. În unele cazuri, beneficiarii scoşi din plată în urma anchetelor sociale riscă pedepse penale pentru fals în declaraţii.

Se preiau cereri în continuare

Pentru a beneficia de subvenţii pentru întreg sezonul rece, perioada de depunere a cererilor s-a încheiat luna trecută. Cererile se preiau în continuare, însă beneficiarii vor primi subvenţiile la încălzire doar din luna următoare depunerii dosarelor. Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru energie termică, gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri depun prin asociaţiile de proprietari sau locatari cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere la primăria comunei, oraşului în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu.
Beneficiari de ajutoare de încălzire sunt familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 786 de lei şi persoanele singure ale căror venituri sunt mai mici de 1.082 de lei. Se exclud de la plata acestor ajutoare persoanele care au în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme care depăşesc 1.600 centimetricubi, autoutilitare, microbuze, autobuze, utilaje agricole, de prelucrare agricolă, de prelucrat lemnul. De asemenea, nu beneficiază de subvenţiile la încălzire persoanele care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei, terenuri de împrejmuire a locuinţei care depăşesc 1.000 metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 de metri pătraţi în zona rurală, terenuri în zonă colinară, de şes şi în zonă montană. În plus, ajutorul nu se acordă celor care au în gospodărie cel puţin trei bovine sau cinci porci, peste 20 de oi sau capre sau peste 15 familii de albine.

Alte articole

One Thought to “Zeci de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, obţinute prin declaraţii mincinoase”

  1. Anonim

    numa 5 in simleu???? EU STIU PESTE 8-9 numa sub bradet ………

Lasă un răspuns la Anonim Anulează răspunsul