Venituri jalnice în Sălaj: Salarii cu treizeci la sută mai mici faţă de media pe economie

 

Efectivul de salariaţi pe total judeţ la sfârşitul lunii aprilie 2015 a fost de 45256 persoane, în creştere cu 113 persoane, mai mult cu 0,3 la sută faţă de luna precedentă şi cu 515 persoane, cu un plus de 1,2 la sută faţă de luna corespunzătoare din anul precedent. Din total, 25.713 salariaţi, 56,8 la sută erau în servicii, 18.341 salariaţi , respectiv 40,5 la sută în industrie şi construcţii, şi 1.202 salariaţi reprezentând un procent de 2,7 la sută în agricultură, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna aprilie 2015, a fost de 1.852 lei/persoană, mai mic cu 27,8 la sută faţă de câştigul salarial mediu nominal brut pe economie. Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu nominal brut a scăzut, în luna aprilie 2015, cu 0,9 la sută iar faţă de luna aprilie 2014 a crescut cu 3,6 la sută. Câştiguri salariale medii nominale brute peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1987 lei/persoană) iar sub media judeţului salariaţii din agricultură, silvicultură şi pescuit (1790 lei/persoană) şi din servicii (1767 lei/persoană) Câştigul salarial mediu nominal net în judeţul Sălaj, în luna aprilie 2015, a fost de 1346 lei/persoană, mai mic cu 27,5 la sută faţă de câştigul salarial mediu nominal net pe economie. Faţă de luna martie 2015, câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 1 la sută iar comparativ cu luna aprilie 2014 a crescut cu 3,6 la sută. Pe principalele ramuri câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1451 lei/persoană în industrie şi construcţii (peste media judeţului),1318 lei/persoană în agricultură, silvicultură şi pescuit şi de 1279 lei/persoană în servicii (sub media înregistrată pe total judeţ). Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net pe total judeţ şi indicele preţurilor de consum pe total ţară, în luna aprilie 2015 a fost de 98,9 la sută faţă de luna precedentă, de 95 la sută faţă de luna decembrie 2014, de 102,9 la sută faţă de luna aprilie 2014 şi de 98,2 la sută faţă de anul 1990.

A scăzut numărul şomerilor

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2015 în judeţul Sălaj, era de 5279 persoane (reprezentând 1,1 la sută din numărul total pe ţară al şomerilor) mai mic cu 6,3 la sută (-357 persoane) faţă de luna precedentă şi cu 9,2 la sută, -535 persoane faţă de luna corespunzătoare din anul precedent. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 2087 persoane respectiv 39,5 la suită erau de sex feminin. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, la sfârşitul lunii aprilie 2015, din totalul de 5279 persoane, 1230 persoane respectiv 23,3 la sută beneficiau de indemnizaţie de şomaj şi 48 persoane(0,9 la sută) beneficiau de ajutor de integrare profesională. Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii aprilie 2015 era de 4001 persoane(75,8 la sută). Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2015 a fost de 4,9 la sută în raport cu populaţia activă civilă de la 1.01.2014, mai mică cu 0,2 puncte procentuale faţă de rata şomajului înregistrat pe total ţară. Pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată pentru femei (5,5 la sută faţă de 4,2 la sută). În judeţele limitrofe, rata şomajului se prezintă astfel: Bihor 3,7 la sută ; Cluj 2,7 la sută; Maramureş 3,3 la sută; Satu-Mare 3,9 la sută. Cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în judeţele Ilfov şi Timiş 1,4 la sută, iar cea mai mare în judeţul Teleorman 11,1 la sută.

Alte articole

Leave a Comment