Valea Agrijului, plină de gunoaie

Comisarii Gărzii de Mediu – Sălaj au constatat că pe malul stâng al Văii Agrijului, la intrarea în satul Brusturi, sunt abandonate de către cetățeni cantități semnificative de deşeuri (majoritatea deşeuri rezultate din construcții şi demolări, obiecte sanitare, plăci rigips, cabluri, deşeuri de PET, sticlă, folie etc). Persoanele identificate vor fi sancționați contravențional în baza Legii 211 din 2011 privind regimul deşeurilor, art. 61, alin 1, lit. a cu AMENDĂ de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 20000 lei la 40000 lei persoane juridice.
Pentru remedierea situației se va stabili ca măsură atât persoanelor identificate cât şi Primăriei Creaca (pentru deşeurile abandonate pe domeniul public la care nu a fost identificat deținătorul) salubrizarea zonei şi predarea deşeurilor unui operator de salubritate, conform HG 1061/2008, în cel mai scurt timp.
M. S.

Leave a Comment