Ultimul “ajutor” de la stat: 2.670 de sălăjeni ne-au părăsit pentru totdeauna, anul trecut

Și în 2019, românii pot beneficia de ajutor de deces sau, așa cum mai este cunoscut, ajutorul de înmormântare. Aceștia trebuie să se adreseze Casei de Pensii Județene Sălaj cu un dosar care să conțină un set de acte.

Dacă persoana decedată este asigurată, ajutorul de deces va fi în valoare de 4.162 lei, în cazul în care a decedat un membru din familia unei persoane asigurate, ajutorul de deces va fi în valoare de 2.081 lei.

Conform datelor primite de la casa Județeană de Pensii Sălaj, în județul nostru, în cursul anului 2018 au fost înregistrate 2.670 cereri pentru acordarea ajutorului de deces. În anul 2019, până luni, 21 ianuarie, se înregistraseră la Casa Județeană de Pensii Sălaj au fost înregistrate 204 solicitări pt acordarea ajutorului de deces. Numărul persoanelor decedate ar putea fi, însă, mai mare, acest număr reprezentând strict cel al familiilor care au solicitat ajutorul de deces de la stat pentru un membru de familie.

Ajutorul de deces nu se acordă doar în cazul în care persoana decedată este salariată sau pensionară.

Conform legii, dacă persoana decedată era asigurată sau pensionară, familia va beneficia de un ajutor în valoare de 4.162 lei.În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este în valoare de 2.081 lei.

Prin membru de familie căruia i se poate acorda ajutor de deces definim: soț, copii proprii, copii adoptați, copii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau până la terminarea studiilor, dar până în 26 de ani acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copii inapți de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de 18 sau de 26 de ani.

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11); certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din Revisal, după caz.

Ajutorul de deces sau ajutorul de înmormântare reprezintă unul dintre cele cinci tipuri de ajutoare sociale acordate de stat. Acestea sunt: venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire, indemnizaţia socială pentru pensionari și ajutorul de deces.

Alte articole

Leave a Comment