Totul despre pensia de urmaș a copilului: informații de ultimă oră de la Casa de Pensii Sălaj

Casa Județeană de Pensii Sălaj aduce în această perioadă celor interesați, o serie de informații importante, referitoare la copiii care beneficiază sau vor să își depună în această perioadă dosarul pentru obținerea pensiei de urmaș.

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Potrivit ultimelor prevederi, data limită cu privire la mandatele de plată a drepturilor reținute de la achitare pentru luna de plată s-a modificat pentru ultima zi lucrătoare a lunii.

Prin urmare, în vederea respectării prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține de la plată potrivit procedurii. Întrucât anul universitar începe în 1 octombrie 2018 și în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până în data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25 octombrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Această declarație, va fi însoțită de copia cărții de identitate și un cupon de pensie.

Deciziile de suspendare, după caz de constituire de debit vor fi emise în consecință, cu respectarea prevedrilor legale în vigoare.

“În evidențele Casei Județene de Pensii Sălaj, la această dată, figurează un număr de 617 copii beneficiari de pensie de urmaș.

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş: până la vârsta de 16 ani; dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din: pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat; pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 50 la sută – pentru un singur urmaş; 75 la sută – pentru doi urmaşi și 100 la sută – pentru trei sau mai mulţi urmaşi.

În cazul în care rezultă o pensie mai mică decât nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, cuantumul aceteia va fi de 640 lei”, ne-au spus reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment