Termen limită pentru depunerea cererilor de eșalonare a datoriilor la ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis un ordin prin care toate datoriile acumulate în perioada stării de urgență și alertă, mai pot fi eșalonate doar dacă depuneți cerere în acest sens la ANAF, în următoarele două săptămâni. Eșalonarea datoriilor a fost reglementată în OUG18/2020. Prin ordinul 1104/2020, care a fost emis după adoptarea ordonanței de către Guvern, au fost reglementate și ce fel de datorii se pot eșalona, fiind vorba despre impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului statului, plus accesoriile, amenzile ce se plătesc la Fisc, creanțele stabilite de alte entități ale statului pe care le recuperează efectiv Fiscul și creanțele rezultate din infracțiuni. Este important de știut că cei de la ANAF acordă eșalonarea fiscală pe termenul solicitat de persoana juridică sau fizică care are datorii și care a cerut asta, dar nu mai mult de un an de zile. Cu alte cuvinte, dacă o societate comercială a cerut eșalonarea pentru un număr de opt luni, atunci acest termen va fi acordat de cei de la ANAF, care nu va putea fi de 12 luni, ci doar de opt luni, exact cât a fost solicitat. Potrivit actului invocat mai sus, cerererile de eșalonare pot fi depuse până la data de 15 decembrie 2020, direct la sediul organului fiscal sau prin poștă cu recomandată de primire. În ordinul conducerii ANAF se mai arată că ratele de eșalonare vor fi plătite până la 15 ale lunii prezente. Este foarte important de știut faptul că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedurã fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020. Ordinul a fost emis pentru a ajuta persoanele juridice și fizice de a trece mai ușor peste această perioadă de criză sanitară, provocată de pandemie. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

 

 

Alte articole

Leave a Comment