Șomerii care își schimbă domiciliul obțin primă de relocare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj face cunoscută o nouă măsură luată de Guvern pentru stimularea celor care sunt dispuşi să se angajeze într-un alt judeţ. “Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2017 persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75 la sută din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei”, se arată într-un comunicat al Agenţiei.
Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, singure sau împreună cu familiile, nu depăşesc suma de 5.000 lei, lunar. Cheltuielile pentru locuire sunt reprezentate de cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.
Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Facilitatea se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legii.
Persoanele care beneficiază de primă de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare. Ajutorul financiar nu se acordă dacă angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei.

Leave a Comment