Şomajul şi rata şomajului: Ce trebuie să ştii dacă ai rămas şomer

ata şomajului în ţara noastră a înregistrat multe variaţii de la o lună la alta a anului curent, pe fondul crizei generate de pandemia de coronavirus, respectiv al restructurării interne a organizaţiilor. În luna octombrie, rata şomajului a atins un record de 7,1%, pe care România nu l-a mai înregistrat din aceeaşi lună a anului 2003, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANORF).

Prezentăm în continuare soluţiile pe care statul le pune la dispoziţia cetăţenilor pentru depăşirea perioadei dificile asociate cu pierderea locului de muncă.

Ce este şomer?

Şomerul este persoana care îndeplineste cumulativ condiţiile următoare:

• caută un loc de muncă şi are între 16 ani şi vârsta standard de pensionare (63, femei şi 65, bărbaţi)

• starea de sănătate o fac aptă pentru prestarea unei munci;

• nu încasează sau încasează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor pentru şomaj, respectiv 500 ron;

• este disponibilă să înceapa lucrul imediat.

Cine beneficiază de legea şomajului?

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002, una dintre următoarele categorii poate să beneficieze de legea şomajului:

– persoanele care au devenit şomeri;

– persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;

– persoanele ocupă un loc de muncă, dar doresc schimbarea acestuia;

– persoanele care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională;

– cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în ţara noastră sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;

– persoanele nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere.

Cine are dreptul la indemnizaţie de şomaj?

Indemnizaţiiie de şomaj sunt acordate persoanelor aflate într-una din următoarele situaţii:

– le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

– le-a încetat mandatul pentru care au fost numite, dacă anterior nu au fost încadrate în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

– a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;

– le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru co-operator;

– au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

– au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;

– le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora;

– reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecatorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în munca anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

– le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv pe baza convenţiei civile;

– sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în varstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

– sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani.

Şomajul şi rata şomajului: Ce trebuie să ştii dacă ai rămas şomer

Condiţii de eligibilitate pentru şomaj

– Persoana în cauză trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii;

– Să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei;

– Să nu îndeplinească condiţiile de pensionare;

– Să nu fie este înregistrată la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.

Cum se calculează cuantumul indemnizaţiei de şomaj?

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare:

• 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

• suma prevăzută mai sus, la care se adaugă o suma calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:

• 3% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

• 5% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

• 7% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

• 10% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Ce obligaţii au persoanele care beneficiaă de indemnizaţie de şomaj?

– să se prezinte lunar la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

– să comunice în termen de 3 zile orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

– să participe la serviciile pentru stimularea ocupării locurilor de muncă oferite de agenţia la care sunt înregistrate;

– să caute individual un loc de muncă;

– să înştiinţeze în scris ANORF cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.

Cât timp se acordă indemnizaţia de şomaj?

• 6 luni, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

• 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

• 12 luni, pentru un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Ce documente trebuie depuse pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj?

– actul de identitate;

– actele de studii şi de calificare;

– carnetul de muncă sau alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

– adeverinţa medicală din care să reiasă că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Ce drepturi au persoanele care beneficiază de serviciile de formare profesională?

– beneficiază de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi poate susţine de două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;

– beneficiază de rechizite şi materiale de instruire;

– beneficiază de echipament de protecţie pe timpul instruirii;

– beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, beneficiază de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

În concluzie, statul pune la dispoziţia persoanelor fără loc de muncă diferite metode prin care să se poată reintegra pe piaţa muncii, precum cursuri de formare gratuite, dar şi o indemnizaţie pe care multe ţări europene nu o acordă celor fără un loc de muncă.

Sursa: www.bursa.ro

Leave a Comment