Serviciu social în sprijinul copiilor defavorizați, în Zalău

Primăria Zalău va înființa un serviciu social pentru copiii defavorizați din Zalău, ce ar urma să funcționeze în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Zalău. Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social – ”Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți” ca activitate desfășurată în cadrul DAS Zalău va fi supus votului consilierilor locali în cadrul ședinței de miercuri, 23 decembrie. Scopul acestui serviciu este sprijinirea educațională și materială a copiilor proveniți din familii defavorizate din Zalău. Se propune, totodată, trecerea în administrarea DAS Zalău a Punctului Termic 17, situat pe aleea Torentului nr. 24/A, în scopul desfăşurării activităţii specifice Centrului de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației acestui punct termic. Acest punct termic a fost transformat în Centru de zi pentru copii defavorizaţi, printr-un proiect european în valoare de peste trei milioane de lei. În urma reamenajării, imobilul de pe aleea Torentului a fost modernizat şi recompartimentat având, la parter, trei săli pentru cursuri, din care o sală ce va fi dotată ca laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcţională şi grupuri sanitare, iar la etaj vor fi amenazajte spații pentru birouri. Municipalitatea estimeză că un număr de 76 de copii, majoritatea proveniţi din comunitatea urbană marginalizată, vor beneficia, după finalizarea orelor de şcoală, de servicii cultural-recreative, iar în timpul vacanţelor, acest centru va suplini rolul şcolii în petrecerea timpului de către beneficiari.Proiectul în valoare de 3.347.797 lei a fost finanţat din fonduri europene. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acestui serviciu social, beneficiarii vor fi copii din familii care au venitul net pe membru de familie mai mic decât venitul minim brut pe economie, copii din familii monoparentale (cu un singur părinte), familii cu mai mulți copii sau copii care au părinți cu probleme de sănătate, copii aflați în risc de abandon școlar. Copiii care vor frecventa acest centru vor beneficia de consiliere socială, activități educative și recreative, precum și de asistență medicală primară. Centrul va avea opt angajați, printre care asistent social, psihopedagog, educator-puericultor și un asistent medical.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment