Sălăjenii pot solicita prin e-mail extrasul de carte funciară de la cadastru

În scopul prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului, în perioada 10 – 18 noiembrie, activitatea de relații cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj – BCPI Zalău, se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar 9 – 12, exclusiv pentru persoanele fizice/juridice care nu au acces la serviciile publice oferite de ANCPI, disponibile on-line prin intermediul aplicației E-payment și Eterra. În perioada 10 -18 noiembrie, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești pot depune exclusiv on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea. Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan AICI sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale. De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI Sălaj prin e-mail sau accesând site-ul  ocpisalaj.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 8 – 16.30 și vineri între orele 8-14. Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Sălaj, sunt următoarele: director – telefon 0731.606.131, șef Serviciu Cadastru – telefon 0731.606.454, șef Serviciu Publicitate Imobiliară – telefon 0731.606.455, șef Birou Economic – telefon 0731.606.457, secretariat – telefon 0260.618.322, e-mail: sj@ancpi.ro

Leave a Comment