Sălăjenii, interesaţi de patrimoniul natural

Sălăjenii, interesaţi de patrimoniul natural

La nivelul comunităţilor locale, s-au derulat recent dezbateri publice pentru includerea a trei arii naturale protejate în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000. Este vorba, aşa cum a făcut cunoscut Aurica Grec, directorul Agenţiei de Protecţia Mediului Sălaj, de: Cursul Mijlociu al Someşului, de situl de la Lozna şi de Muntele Şes. Dezbaterile au scos în evidenţă faptul că populaţia este încântată să păstreze intact patrimoniul natural al judeţului. Comunităţile au fost informate asupra beneficiilor şi restricţiilor impuse faţă de aceste areale.

Pe lângă cele trei obiective naturale, în Sălaj mai sunt declarate 15 arii naturale şi două situri Natura 2000. Sunt în derulare trei proiecte pentru protejarea patrimoniului natural, la Racîş (comuna Hida), Rezervaţia Mlaştina Iaz (comuna Plopiş) şi Grădina Zmeilor (comuna Bălan). Şeful APM Sălaj a remarcat implicarea autorităţilor locale în promovarea ariilor naturale şi în atragerea de fonduri pentru valorificarea lor şi a dezvăluit faptul că acestea pot lua în custodie aceste arii protejate. În acest sens, ele au de făcut dovada că deţin logistica şi au specialiştii necesari în gestionarea ariei naturale.

Leave a Comment