Restituirea taxei auto: s-a publicat noul model de cerere

La mai bine de o lună de la simplificarea procedurii de restituire a taxei auto – fără a mai fi necesare dovada plăţii, copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare – a fost publicat noul model de cerere care permite aplicarea acestei măsuri.

Prin OUG nr. 25/2018, în vigoare din 30 martie 2018, a fost modificată procedura de restituire a taxei auto, în sensul că aceasta se face doar în baza unei cereri simplificate, depuse de persoana ce are dreptul la restituire. Anterior, OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, stabilea că, la cererea de restituire se anexează: în original sau copie, documentul doveditor al plăţii taxei, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz; copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Timp de o lună şi jumătate, însă, această măsura nu s-a putut aplica întrucât nu exista documentul oficial prin care să se poată transpune în practică noua reglementare.

Miercuri, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul MFP nr. 394/1937/2018 care stabileşte noul model de cerere pentru restituirea taxelor auto, pe care îl puteţi consulta în continuare sau descărca în format PDF de https://alba24.ro/wp-content/uploads/2018/05/Cerere-pentru-restituirea-taxelor-auto.pdf.

În cererea de restituire vor fi înscrise, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei.

Organul fiscal central va verifica, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.

Leave a Comment