Refugiaţii ucrainieni pot munci în România fără aviz de angajare

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează agenții economici cu privire la faptul că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul  României nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum nouă luni într-un an calendaristic. Astfel, pentru a beneficia de toate serviciile şi măsurile prevăzute de Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă pe parcursul celor nouă luni, cetăţenii ucraineni pot cere acordarea statutului de refugiat. După dobândirea unei forme de protecție internaţională, aceștia se pot înregistra în evidențele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă beneficiind gratuit astfel de măsurile de stimulare a ocupării: medierea muncii prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; informarea şi consilierea profesională prin care se oferă un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; formarea profesională; evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal etc. Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Leave a Comment