Proiectul „SPO – Performanță și Calitate în Servicii”, în perioada de sustenabilitate

Proiectul „SPO – Performanță și Calitate în Servicii”, finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” s-a derulat în perioada 1 februarie 2012 – 31 ianuarie 2015 .
Potrivit beneficiarului, în speță Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, printre obiectivele proiectului „SPO – Performanţă şi calitate în servicii”, se numără: îmbunătățirea tipurilor de servicii furnizate clienţilor Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile Nord-Vest și Centru prin elaborarea unor strategii regionale pe bază de studii privind situația de pe piața muncii și prin implementarea unui sistem electronic de ordonare și dirijare a beneficiarilor în scopul reducerii timpului de aşteptare şi aglomeraţiei de la ghişeele agențiilor; diversificarea serviciilor furnizate clienţilor Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile Nord-Vest și Centru prin dezvoltarea unui portal web cu informații despre piața muncii, care să permită accesul online la informații despre locurile de muncă locale, regionale și cele din reţeaua EURES, și prin realizarea unui sistem de afişare electronică a informațiilor utile pe LCD-uri și de acces prin terminale de tip „info-chioșc”; dezvoltarea de noi servicii de asistență și la un standard calitativ crescut, în beneficiul șomerilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; instruirea personalului Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile Nord-Vest și Centru.
În scopul atingerii acestor obiective, AJOFM Sălaj, împreună cu partenerii săi, a desfășurat, pe de o parte, o serie de activități specifice managementului proiectelor, iar pe de altă parte activități cu impact direct asupra personalului din Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și asupra serviciilor furnizate în beneficiul șomerilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cum ar fi: realizarea de analize, prognoze şi strategii; creșterea accesului la informațiile privind piața muncii; achiziționarea și montarea unui sistem de afişare electronică a informațiilor utile pe LCD-uri și de acces prin terminale de tip „info-chioșc” din agenţiile locale din AJOFM Sălaj și AJOFM Alba; îmbunătățirea furnizării serviciului public de ocupare prin implementarea unui sistem electronic de ordonare și dirijare a beneficiarilor; dezvoltarea unor noi instrumente de implementare a măsurilor active de ocupare și dezvoltarea programelor modulare de formare profesională.
Pe parcursul implementării proiectului s-au realizat un studiu de analiză şi prognoză privind piața muncii, un studiu privind gradul de satisfacție a clienților SPO, s-au format șase antrenori personali care au asistat și asistă în continuare persoanele în căutare de loc de muncă, s-a creat un portal electronic de mediere a muncii, www.spotransilvania.ro, s-au dezvoltat 11 module de program de formare și 11 suporturi de curs aferente modulelor dezvoltate, organizându-se șapte sesiuni de instruire a personalului din Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă de către partenerul italian precum și cinci workshopuri dedicate instruirii personalului celorlalte SPO-uri din țară, organizate de AJOFM Sălaj și partenerii săi.
La activitatea ce a presupus creșterea accesului la informațiile relevante ale SPO, AJOFM amintește montarea a zece sisteme de afișare electronică a informațiilor utile pe LCD-uri și de acces prin terminale de tip „info-chioșc”, la tot atâtea agenții locale din agențiile Sălaj și Alba. La activitatea de îmbunătățire a furnizării serviciului public de ocupare prin implementarea unui sistem electronic de ordonare și dirijare a beneficiarilor, AJOFM menționează montarea zece asemenea sisteme la tot atâtea agenții locale din cele două agenții partenere.
Potrivit aceleiași surse, începând cu luna februarie 2015, proiectul a intrat în perioada de sustenabilitate, conform contractului de finanțare și a cerințelor Uniunii Europene. Astfel, în acest sens, s-a constituit o echipă responsabilă de sustenabilitatea proiectului, la nivelul Agenției, care, împreună cu partenerii acestuia amintiți mai sus, au desfășurat activități pentru menținerea rezultatelor obținute în perioada de implementare a acestuia.

Alte articole

Leave a Comment