Primim la redacţie: CĂTRE REDACŢIA COTIDIANULUI “MAGAZIN SĂLĂJEAN”

“Prin prezenta, grupul de locuitori din cartierul „Dealul Morii” din Zalău, vă informăm că nu suntem de acord cu varianta propusă de Primăria Zalău, privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODIFICARE P.U.Z. DEALUL MORII”, care prevede construirea unui cimitir pe locația propusă de Primărie, din următoarele considerente: Amplasarea cimitirului în locația propusă de municipalitate în imediata proximitate a caselor de locuit din cartier, la distanța minimă impusă de lege, va influența pânza de apă freatică, în condițiile în care Cartierul Dealul Morii nu dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat și majoritatea locuințelor din zonă sunt alimentate cu apă din fantâni de mică adâncime (6-8 m.), amplasate în proximitatea cimitirului. Nu există realizată de către primărie în cartier o reţea stradală, astfel apa pluvială şi apa menajeră se va scurge în zona unde va fi amplasat cimitirul; Legislaţia în vigoare (HG525/27.06.1996, Anexa 1) specifică faptul că amplasarea cimitirelor se va face ”la marginea localității”, ori din punctul nostru de vedere locația propusă de dumneavoastră nu respectă această condiție. Intențiile de dezvoltare ulterioară a zonei făcute publice de dumneavoastră, care prevăd construierea a 400 locuințe ANL în cartierul DEALUL MORII, bazin de înot, polo, centru de fitness şi spa, un stadion cu capacitatea de 7000 locuri, o sală polivalentă cu 5.000 de locuri, o zonă dedicată agrementului şi mişcării în aer liber, cu terenuri de sport neacoperite (handbal, volei, tenis,baschet, minifotbal) şi o piaţă în care să se desfăşurare evenimente social-culturale, pe cele 20 hectare de teren preluate în administrare de la M.Ap.N. și care în varianta propusă de dumneavoastră se vor învecina cu cimitirul, vor afecta negativ atât dezvoltarea cartierului, cât şi a zonei industriale. Anunţul primăriei, privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODIFICARE P.U.Z. DEALUL MORII”, prin care eram anunțați despre intențiile primăriei și prin care ni se oferea posibilitatea depunerii unor propuneri sau observații, menționează că a fost amplasat în data de 26 noiembrie 2015. În realitate, acesta a fost amplasat în data de 18 decembrie 2015, adică în ultima zi în care puteam face propuneri/observații la PUZ. Deşi majoritatea locuinţelor au fost construite recent, locuitorii din zonă nu au fost informaţi despre intenţiile primăriei de amplasare a unui cimitir în zonă cu ocazia solicitării certificatelor de urbanism/autorizaţiilor de construire. Dacă ar fi fost cunoscută această intenție a primăriei, mulți dintre cetățeni afirmă că ar fi renunțat să investească sume considerabile în zonă, foarte multe dintre familii susțin că nu ar şi-ar fi cumpărat teren şi nu şi-ar fi construit case în acest cartier dacă ar fi fost informaţi de posibilitatea amplasării cimitirului în această zonă. În cartierul Dealul Morii sunt foarte multe familii cu copii, iar amplasarea cimitirului în actuala locaţie va avea un impact psihologic negativ asupra acestora. Amplasarea intrării principale, a parcării și a capelei cimitirului în imediata apropiere a caselor de locuit (și nu spre exemplu înspre zona industrială sau strada Industriilor), presupune deplasarea cortegiilor funerare pe străzile din cartierul Dealul Morii, fapt ce va crea un impact negativ, în contradicție cu prevederile urmărite de legiuitor prin HG525/27.06.1996, în care specifică că amplasarea cimitirelor se va face ”la marginea localității”; Tot în acest sens, al diminuării impactului negativ în zona în care sunt amplasate, Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, prevede că acestea vor fi împrejmuite de o perdea de arbori, ori in actuala locație nu există o perdea de arbori naturală, aceasta ar urma să se formeze și să-și atingă scopul în decursul a peste 10 ani, iar amplasarea cimitirului în actuala locație, în partea de jos a cartierului, îl face vizibil de la o majoritate de case din cartier. Din acest punct de vedere, cimitirele sunt de regulă amplasate pe zone mai înalte, pe dealuri, şi nicidecum în văi. Locuitorii din cartierul DEALUL MORII sunt nemulțumiți, din cauza faptului că primăria nu s-a implicat în realizarea, îmbunătățirea sau măcar menținerea infrastructurii acestui cartier, în care în prezent se află un număr mare de case, mulți dintre ei fiind nevoiți să investească sume considerabile de bani pentru a-şi realiza utilităţile proprii. Vă rugăm să analizaţi posibilitatea amplasării cimitirului într-o altă zonă periferică a oraşului, pentru a nu spulbera visurile şi eforturile materiale ale celor care au investit în această zonă şi vor să trăiască în continuare, în condiţii umane şi normale, aici. Demonstraţi măcar acum că vă pasă puţin şi de locuitorii din acest cartier. Vă rugăm să ne comunicaţi hotărârea dumneavoastră. Precizăm că, la această petiție, am anexat o listă cu peste 350 de semnături aparținând locuitorilor din zonă care nu sunt de acord cu amplasarea cimitirului în cartierul „Dealul Morii”.

Alte articole

3 Thoughts to “Primim la redacţie: CĂTRE REDACŢIA COTIDIANULUI “MAGAZIN SĂLĂJEAN””

  1. Anonim

    Deci nu mai votai Capilnasiu?

  2. Tăunul

    Primăria a aluat o decizie bună doar Dealu morii este la marginea Zalăului.

  3. POPA

    Trebuie un control la primaria zalau

Leave a Comment