Primăria Zalău preia cererile pentru ajutorul de încălzire

Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Zalău preia, în această perioadă, solicitări privind măsurile de protecție socială pentru sezonul rece, mai exact cererile pentru ajutorul de încălzire. Cererile tip se depun la sediul DAS Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, zilnic între orele 8.30 – 15.30, data limită de preluare fiind 31 martie 2021. Modelul cererii se poate obține de la Primăria Zalău, camera 11. Documentele care însoțesc cererea pentru acordarea acestui sprijin sunt următoarele:

– acte de identitate ale membrilor familiei (copie);

– certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);

– adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;

– adeverință finanțe pentru fiecare persoană majoră din familie;

– document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș al locuinței;

– factură de la E-ON Gaz, sau factură de la Electrica, după caz;

– certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);

– declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.

Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei/curatelei, se adaugă următoarele documente:

– Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul; Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul;

– Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, Hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul; Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz;

– Dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

Condițiile de acordare a ajutorului de încălzire

Pentru a putea beneficia de acest ajutor, familia sau persoana singură să realizeze venituri de până la 750 lei/persoană și să nu dețină niciunul din bunurile următoare (în stare de funcționare):

– Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

-Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/ producţie agricolă.

– Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

– Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfere „Delta Dunării”.

– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

– Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Toate bunurile enumerate se iau în considerare dacă la data depunerii cererii sunt în stare de funcționare.

– Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

– Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.                                                            

Cuantumul ajutoarelor este cuprins între 20 lei și 262 lei, în funcție de venituri și de sursa de încălzire. Până în prezent, au fost soluționate 240 de dosare, dintre care pentru familiile care se încălzesc cu gaze naturale au fost soluționate 155 de dosare, cele care folosesc combustibili solizi – 68 dosare, iar cele care folosesc ca sursă de încălzire energie electrică – 17 dosare. Primăria municipiului Zalău a transmis, la solicitarea Magazin Sălăjean, că până în prezent s-au efectuat plățile pentru 60 de familii beneficiare de venitul minim garantat, conform legii, care folosesc ca sursa de încălzire combustibili solizi. Mai multe informații se pot obține la sediul DAS Zalău, camera 11 sau la telefon  0260.661.769.

 

 

 

One Thought to “Primăria Zalău preia cererile pentru ajutorul de încălzire”

  1. adi

    Mai sa fie. Ia mai trimiteti-i pe unii la fortele de munca! Stiu si eu fo’ doi de astia. Sanatosi,tata ziua-s pan’ supermarketuri.

Leave a Comment