Primăria Zalău începe deratizarea și dezinsecția în municipiu

Primăria Zalău, prin prestatorul de servicii Coral Impex, va efectua în perioada 11-19 mai, tratamente de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la unitățile de învățământ, instituții publice, pe domeniul public și privat al Municipiului Zalău. Pastilele din pastă destinate combaterii rozătoarelor vor fi puse în spațiile deschise din zona unităților de învățământ, în spațiile comune închise ale clădirilor aparținând persoanelor fizice și juridice (scări de bloc, subsol și alte asemenea), căminele și canalele aferente rețelelor edilitare și în spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere. Dezinsecțiile pe domeniul public vor fi făcute între orele 5-7 și 21-24. La scările de bloc, dezinsecția va fi făcută între orele 9-15, iar la gospodării individuale în intervalul orar 22-02. Pentru acest tratament, la scările de bloc, unitățile de învățământ și instituțiile publice se va interveni cu atomizoare, iar în spațiile deschise – parcuri, alei, străzi și în zona blocurilor se va interveni cu un  aparat special „Puls”. În zona gospodăriilor (pe străzi), substanța va fi pulverizată din autospeciale. Tratamentul de dezinfecție este aplicat pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Acest tratament va fi aplicat în spațiile închise din unitățile de învățământ, căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare și în spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere. Produsele folosite pentru cele trei tratamente se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, sunt avizate de Ministerul Sănătății. Este recomandat ca persoanele cardiace și cu probleme respiratorii să ia măsuri pentru a nu intra în raza de acțiune a utilajelor care dispersează substanța. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, respectându-se, însă, prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, cele din Regulamentul serviciului și din Caietul de sarcini. Întreaga acțiune va fi supravegheată de inspectorii din cadrul Direcției Corp Control, a anunțat municipalitatea.

 

 

 

Leave a Comment