Primăvara în ochii copiilor

Primăvara în ochii copiilor

Moto: Primăvara este dimineaţa anului.

(Hagop Baronian, 1842-1891, scriitor armean)

Se ştie că valorile educative sunt într-o dinamică şi o permanentă interrelaţie cu cele informative şi formative. De aceea, dezideratul important al unei societăţi moderne este segmentul/domeniul educativ prin care se rezolvă promovarea idealurilor culturale individuale, formate în spiritul valorilor de marcă ale umanismului.

În acest context, la Şcoala Gimnazială

Leave a Comment