Prefectura şi-a prezentat raportul

Prefectura şi-a prezentat raportul

Instituţia Prefectului şi-a prezentat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, raportul de activitate pentru anul 2010. Vegh Alexandru, prefect de Sălaj a menţionat că au fost cuprinse toate compartimentele subordonate: juridic, management informaţional, control financiar-contabil, permise şi înmatriculări şi paşapoarte. În ce priveşte controlul legalităţii actelor administrative înaintate Instituţiei Prefectului, s-a precizat că în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, au fost înregistrate şi verificate 31.946 acte administrative, din care: 3.118 hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului judeţean Sălaj şi 28.828 dispoziţii emise de către primari.

Dintre acestea, 33 de acte au fost considerate nelegale, motiv pentru care s-au efectuat proceduri prealabile, în urma cărora 27 au fost revocate de organul emitent, una se află în curs de soluţionare, iar pentru cinci au fost promovate acţiuni în contencios administrativ. La nivelul Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Sălaj, s-au adoptat 164 hotărâri de validare sau invalidare a propunerilor comisiilor municipale, orăşeneşti şi comunale precum şi a contestaţiilor formulate împotriva acestor propunei. Au fost soluţionate un număr de 203 cereri depuse în temeiul Legii nr.247/2005, din totalul de 15.723, ajugându-se astfel la un procent de soluţionare de aproximativ 98,84 la sută. De asemenea, au fost soluţionate şapte contestaţii din zece depuse în anul 2010, împotriva măsurilor propuse de către comisiile locale de fond funciar, o contestaţie rămasă nesoluţionată din anul 2008 şi un număr de opt contestaţii rămase nesoluţionate din anul 2006.

Comisia judeţeană a validat o suprafaţă de 796 ha teren din care: 347 ha teren agricol şi 449 ha teren cu vegetaţie forestieră. Pe parcursul anului trecut, Comisia judeţeană de fond funciar a emis 1.418 titluri de proprietate, din care 507 pentru teren agricol şi 911 pentru teren cu vegetaţie forestieră, ceea ce reprezintă punerea efectivă în posesie a persoanelor îndreptăţite.

Leave a Comment