Postul de director executiv la Agenţia Județeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, scos la concurs

Postul de director executiv al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Sălaj este scos la concurs. Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la instituţia precizată. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. Termenul limită de depunere a dosarelor este 22 iulie. Concursul va avea loc în 22 august, ora 10, proba scrisă, la sediul ANFP Bucureşti, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.  Tot în această perioadă, ANFP organizează concurs pentru funcţia de director executiv la AJPIS Timiş şi Bucureşti.

De precizat este faptul că funcţia de director executiv la AJPIS Sălaj este asigurată în prezent, prin interimat, de Mircea Pop. Acesta a fost numit, încă de pe vremea Guvernului Ponta, ianuarie 2015. Mircea Pop a mai fost și directorul Casei Județene de Pensii (CJP) Salaj, dar și al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Salaj.

Alte articole

2 Thoughts to “Postul de director executiv la Agenţia Județeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, scos la concurs”

  1. Anonim

    Nu mă duc, că scaunu ăla-i mizerabil!

  2. Anonim

    mircea pop la ultimul concurs a laut nota doi si tot a ocupat postul!

Leave a Comment