Patroni din Sălaj, arşi la buzunare de inspectorii de muncă

Amenzi de aproape 160.000 de lei. Atât au primit din partea inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj mai mulţi angajatori din judeţ. Sancţiunile au fost aplicate în cadrul tradiţionalului control lunar, din luna noiembrie, care a avizat relaţiile de muncă, dar şi sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor. În ceea ce priveşte domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii ITM Sălaj au verificat 61 de agenți economici, din care 25 au fost sancționați, aplicându-se zece amenzi în cuantum total de 126.000 de lei și 33 de avertismente. În urma controalelor au fost identificate cinci persoane care nu  aveau întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, iar angajatorii au fost sancționați contravențional. De asemenea,  abaterile pentru care au fost aplicate amenzi sunt: nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației ca, anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă; nerespectarea obligaţiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului, dar şi nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite. În ceea ce priveşte sănătatea şi securitate în muncă, inspectorii instituţiei precizate au verificat 31 de agenți economici şi au aplicat patru amenzi în valoare totală  de 31.000 de lei pentru nerespectarea de către angajator a obligației de a lua în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă atunci când îi încredinţează sarcini şi nerespectarea de către angajator a obligației de a asigura şi controla cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au mai fost aplicate şi avertismente, iar pentru toate deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora.

Leave a Comment