Pachete cu alimente pentru sălăjenii defavorizaţi

Peste 38.000 de sălăjeni care provin din familii cu o situaţie materială precară vor beneficia începând cu cea de a doua jumătate a lunii noiembrie de „Programul Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate”, o măsură adresată categoriilor vulnerabile, finanţat din „Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane” (FEAD), un fond special creat de Uniunea Europeană pentru acordarea de ajutoare materiale persoanelor defavorizate.

 

De acest ajutor, care constă într-un coş de alimente, în valoare de 128 de lei, care cuprinde ulei, zahăr, făină, mălai, paste făinoase şi conserve de porc, vită şi pate, vor beneficia o singură dată pe an, următoarele categorii de persoane: familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat; şomerii care primesc o indemnizaţie lunară de până la 400 de lei, precum şi cei care nu mai primesc această indemnizaţie; pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie de sub 400 lei lunar; pensionarii sistemului public de pensii beneficiari ai indemnizaţiei sociale, al căror venit se află sub 400 de lei lunar; persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii; persoanele beneficiare ale prevederilor Legii numărul 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. Comparativ cu anul trecut, măsura de acordare a acestor ajutoare a fost extinsă de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi la alte categorii de persoane vulnerabile, iar acest coş cu alimente va putea fi ridicat de beneficiari în baza unui cupon care atestă calitatea de beneficiar al pachetului cu alimente de bază prin apartenenţa la grupul ţintă. Distribuirea cuponelor către beneficiarii programului a început de la mijlocului lunii octombrie de către Poşta Română şi până la mijlocului lunii noiembrie toţi beneficiarii sălăjeni urmează să primească aceste cupoane.
Cuponul este netransmisibil şi cuprinde datele de identificare a beneficiarului: nume, prenume,CNP, domiciliul. Coşul cu alimente va putea fi ridicat fie de sediul primăriei de domiciliu, fie de la anumite puncte stabilite în localitatea de domiciliu a beneficiarilor.

Leave a Comment