Opt drepturi pe care le ai atunci când ești condus la Poliție

Persoana care, din diferite motive legale este condusă de un polițist la sediul Poliției are următoarele drepturi pe care personalul angajat al MAI trebuie să le respecte. Persoana condusă la o unitate de Poliție are dreptul de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției; de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin; de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii; de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiții care să asigure confidențialitatea, precum și de a nu da nicio declarație fără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelor de identificare ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a sa ori a altei persoane; de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată; de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini; de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta; de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situația în care nu vorbește, nu înțelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv. 

 

 

Leave a Comment