Pompierii avertizează! Atenție la sobe și coșuri de fum

Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (ISU) “Porolissum” Sălaj vin în această perioadă a sezonului rece, cu o serie recomandări privid prevenirea incendiilor. Măsurile vin în urma incidențelor ridicate în ceea ce privește incendiile izbucnite în sezonul rece, în special din cauza folosirii mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. Astfel, pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, ISU “Porolissum” Sălaj recomandă câteva măsuri specifice: înainte de utilizare sobele şi coşurile de fum să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare; sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate (burlane, uşiţe la focar, cenuşar); curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar decât o dată la două luni; este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor; pe timpul funcţionării sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise; se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile; lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică este interzisă; depozitarea lemnelor, cărbunilor sau a altor materiale combustibile să nu se facă pe sobe sau în preajma lor; cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar; se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului; nu lăsaţi copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă, urmarea este, de regulă, jocul acestora la sobă, căderea jarului pe podea şi incendierea locuinţei, iar în cele mai multe cazuri copiii mor asfixiaţi, neavând pe unde să iasă, deoarece, părinţii la plecare încuie uşa locuinţei; este interzisă menţinerea în funcţiune a sobelor care scot scântei pe coş, din cauza construcţiei defectuoase sau a folosirii lor neraţionale; este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc.; este interzisă racordarea sobelor la canale sau burlane de ventilaţie; în camerele cu încălzire cu sobe este interzisă curăţirea cu benzină, neofalină, petrol etc. a duşumelelor şi a oricărui obiect; este interzisă folosirea reşourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curent (prin utilizarea a cel puţin patru aparate electrice concomitent), supradimensionarea siguranţelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu liţă, conectarea marilor consumatori (maşini de spălat, calorifere electrice) pe circuite subdimensionate, improvizaţii pe circuitele electrice. Este mai simplu să previi un incendiu decât să intervii pentru stingerea lui!

Leave a Comment