Oficiul Fitosanitar Sălaj: Tratamente la trandafiri

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MACROSIPHUM ROSAE (păduchele verde al tandafirului), SPHAEROTHECA PANOSA var. rosae (făinarea trandafirului), DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră), PHRAGMIDIUM MUCRONATUM (rugină).
MACROSIPHUM ROSAE (păduchele verde al trandafirului) – daunatorul iernează în stadiul de ou pe scoarță ramurilor de trandafir, pezentand 7-10 generații pe an. Primăvară apar larvele de fundatrix. ajunse la stadiul de adult se înmulțesc partogenetic și dau naștere la mai multe stadii de fundatrigene. În luna mai în coloniile acestora apar și formele aripate, care părăsesc trandafirul și migrează pe diferite plante ierboase, continuând să se înmulțească partogenetic, dând naștere la mai multe generații de femele aptere și aripate.
Spre toamna femelele aripate zboară înapoi pe trandafir și depun larve din care vor rezultă formele sexuate, masculi și femele. După copulatie, femelele depun 2-3 ouă hibernante pe scoarță ramurilor de trandafir. Păduchii colonizează partea inferioară a frunzelor, vârful lăstarilor și bobocii florali. La densități mari, frunzele se incretesc, se ingalbenesc și se usucă. Lăstarii stagnează în creștere, florile nu se mai deschid normal. Organele atacate se acoperă cu ,, rouă de miere ̋, pe care se dezvoltă ciupercă Capnodium salicinum (fumagină). Atacuri mai puternice se înregistrează în primăverile secetoase și călduroase.
SPHAEROTHECA PANOSA var. rosae (făinarea trandafirului) – ciupercă rezistă peste iarnă sub formă de miceliu de rezistență la suprafață ramurilor (baza tepilor) sau în interiorul mugurilor și sub formă de cleistotecii. În timpul perioadei de vegetație, patogenul se răspândește prin conidiile vehiculate de aer. Condițiile favorabile pentru apariția și evoluția atacului sunt 15-16°C și 90-99% umiditate relativă noaptea și 26-27°C, 40-70% umiditate relativă ziua. Pe toate organele aeriene apar pete albicioase, neregulate și acoperite cu o pâslă albă-cenușie, care cu timpul devine pulverulenta, formată din organele de fructificatie ale ciupercii – conidii. Frunzele rămân mici, se răsucesc, se usucă și cad. Lăstarii au o creștere slabă și la atacuri intense se usucă. Toamna în miceliul de pe ramuri apar puncte mici, brune, acestea fiind fructificatiile sexuate ale ciupercii- cleistoteciile.. Bobocii care sunt acoperiți de pâslă miceliană pot să nu se deschidă, sau dacă se deschid florile rămân mici, cu petale deformate, acoperite de pete violacee sau brune-închis.
DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin strome conidifere pe ramuri pe care în primavera se vor formă numeroase conidii, sau prin miceliu în frunzele căzute, pe care se vor formă în cursul lunii aprilie apotecii. În timpul perioadei de vegetație ciupercă se răspândește prin conidia, care germinează la temperature cuprinse între 10-30°C, cu un optim de 24-25°C. Factorii care favorizează atacul sunt umiditatea atmosferică ridicată, ciupercă atacând mai frecvent plantele cultivate pe solurile argiloase. Boală se manifestă pe față superioară a frunzelor, prin apariția unor pete circulare mari cu un ø de până la 14 mm, de culoare brună-negricioasă sau violet-negricioasă, cu marginile radiar bordate, care pot fi izolate sau pot conflua, ocupând porțiuni mari din limbul frunzei..
După puțin timp la suprafață petelor apar numeroase puncte mici dispuse concentric, fiind fructificatiile ciupercii – lagăre subticulare de conidii. Frunzele puternic atacate cad timpuriu ducând la defolierea timpurie a plantei urmată de debilitare și înflorire slabă. Boală poate afecta și petiolurile și receptaculii florali pe care apar pete negricioase, precum și ramurile tinere care se decolorează, apoi devin negricioase.
PHRAGMIDIUM MUCRONATUM (rugina) – ciupercă rezistă de la un an la altul sub formă de teliospori sau sub formă de miceliu de rezistență pe ramurile atacate. În primavera, miceliul de rezistență poate formă ecidii cu ecidiospori care produc noi infecții. În cursul perioadei de vegetație, ciupercă de răspândește prin picnospori, ecidiospori și în special uredospori.
Producerea infecțiilor este favorizată de temperature cuprinse între 15-20°C și o umiditate a aerului de 90-100%. Boală se manifestă pe toate organele verzi ale plantei, cel mai păgubitor și fracvent fiind atacul pe frunze.
Primăvară, pe partea superioară a frunzei apar pete galbene, în dreptul cărora apar picnidiile ciupercii sub formă unor puncte mici galbene. Mai târziu pe față inferioară a frunzelor în dreptul petelor se formează pustule circulare, prăfoase, galbene-portocalii, acestea fiind ecidiile ciupercii cu ecidiospori. Mai târziu se formează uredosporii, iar spre sfârșitul verii, pe față inferioară a frunzelor, apar numeroase pustule pulverulente, brune-negricioase – teliosporii ciupercii, Frunzele puternic atacate se ingalbenesc și cad prematur, ceea ce duce la sensibilizarea lăstarilor care vor degera peste iarnă, iar plantele vor înflori slab.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la trandafir, pe parcelele unde sunt simptome cu:
1. AMISTAR – 0,8 – 1 l/ha + MAVRIK 2 F – 0,5 l /ha sau
2. PROMESA – 0,8 – 1 l/ha + TEPPEKI (AFINTO – a doua denumire comercială) – 0,120 – 0,140 kg/ha sau
3. VITISAN -2,5 – 5 kg/ha în 500 – 2000 l apă + MOSPILAN 20 SP – 0,0125% sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: 15.05.- 18.05.2024
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor), ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “Oficiul Fitosanitar Sălaj: Tratamente la trandafiri”

  1. […] trandafirul și migrează pe diferite plante ierboase, continuând… Articolul Oficiul Fitosanitar Sălaj: Tratamente la trandafiri apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

Leave a Comment