O nouă serie de bilete de tratament pentru pensionarii și asigurații în sistemul public

O nouă serie de bilete de tratament sunt disponibile în această perioadă prin Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj, pentru pensionari și asigurații în sistemul public de pensii. Este vorba despre cea de a treia serie din acest an, iar instituției sălăjene i-au fost repartizate 92 de bilete în stațiunile: 1 Mai, Bizușa, Buziaș și Covasna cu începere a tratamentului din 22, 23 și 24 aprilie în funcție de stațiune. După cum au explicat reprezentanții CJP Sălaj, biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, respectiv vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria a treia fiind până în 21 aprilie, inclusiv, ora 14. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea acestora, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original, cuponul pentru plata pensiei aferent lunii martie 2021 în copie  și original, adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, precum și biletul de trimitere formular cu regim special eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate în copie și original. Pe biletul de trimitere, de la medicul de familie sau medicul de specialitate, este necesar să fie specificată stațiunea în care se recomandă tratament balnear. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, au fost depuse 724 de cereri privind acordarea de bilete de tratament.  Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment „Bilete de Tratament”.

Leave a Comment