Noutăți legislative privind asigurarea în sistemul unitar de pensii publice

Urmare intrării în vigoare, începând din 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în ceea ce privește contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa de Pensii Sălaj face o serie de precizări. Astfel, începând din data de 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Sălaj.

În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractual de asicurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Sălaj.

Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 (pensie, ajutor de deces, bilet de tratament).

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35 la sută.

Leave a Comment