Noutate absoluta in 2011: reglementarea expresa a malpraxisului

Noutate absoluta in 2011: reglementarea expresa a malpraxisuluiPrincipalele noutati sunt introducerea obligatiei personalului medical de a comunica orice informatie solicitata de catre cel care se considera victima malpraxisului si crearea cadrului pentru solutionarea amiabila a cazurilor de malpraxis

Malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice. Este vorba de medici, dentisti, farmacisti, asistenti medicali si moase care acorda servicii medicale.

Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament. De asemenea, personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor referitoare la confidentialitate, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale sau atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.

Unitatile sanitare publice sau private, in calitate de furnizori de servicii medicale, raspund civil pentru prejudiciile produse in activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, in situatia in care acestea sunt consecinta:

a) infectiilor nosocomiale, cu exceptia cazului cand se dovedeste o cauza externa ce nu a putut fi controlata de catre institutie;

b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor si aparaturii medicale folosite in mod abuziv, fara a fi reparate;

c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si sanitare, dupa expirarea perioadei de garantie sau a termenului de valabilitate a acestora, dupa caz;

d) acceptarii de echipamente si dispozitive medicale, materiale sanitare, substante medicamentoase si sanitare de la furnizori, fara asigurarea prevazuta de lege, precum si subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fara asigurare de raspundere civila in domeniul medical.

Unitatile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, raspund civil si pentru prejudiciile cauzate, in mod direct sau indirect, pacientilor, generate de nerespectarea reglementarilor interne ale unitatii sanitare.

Obligatia de a comunica orice informatii

Prin noile reglementari se introduce obligatia furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare sau farmaceutice de a comunica orice informatie solicitata de cel care se considera victima malpraxisului sau mostenitorii acestuia in cazul in care acesta a decedat.

Astfel,

Leave a Comment