Noi reguli pentru licitatiile publice

Noi reguli pentru licitatiile publice

Ofertele cu preturi oarecum scazute pentru contractele de achizitii publice, de sub 85 al suta din valoarea estimata, nu vor mai fi acceptate in licitatii, iar regula conform careia este considerata inacceptabila oferta unei firme care, in ultimii doi ani, nu si-a indeplinit contractul va fi abrogata. Normele vor fi introduse odata cu noua modificare a legislatiei achizitiilor publice. Astfel, o oferta depusa in cadrul unei licitatii de achizitie publica va fi considerata inacceptabila daca, in urma verificarilor, se constata ca are un pret neobisnuit de scazut pentru serviciul sau produsul care urmeaza sa fie furnizat, prestat ori executat si nu poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. In acest sens, se va considera ca o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85 la suta din valoarea estimata a contractului sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt depuse cel putin cinci oferte, reprezinta mai putin de 85 la suta din media aritmetica a ofertelor respective. Autoritatea contractanta va fi obligata sa verifice in detaliu oferta si sa solicite inclusiv documente privind preturile la furnizori, stocurile de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a angajatilor, performantele si costurile anumitor echipamente de lucru. Oferta va fi de asemenea considerata inacceptabila daca pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara este cu mai mult de 10 la suta, mai mare decat valoarea estimata in anuntul de participare. Prin noile modificari va fi totodata abrogat articolul din legislatia actuala care permite autoritatii contractante sa treaca la etapa a doua a procedurii de atribuire daca au fost selectati cel putin trei candidati, daca numarul acestora este mai mic decat numarul minim prevazut in anuntul de participare. Va fi abrogata si prevederea conform careia o oferta este considerata inacceptabila daca a fost depusa de un ofertant care, in ultimii doi ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a derula dialogul si in runde intermediare, pentru reducerea succesiva a numarului de solutii discutate, daca vor fi indeplinite in mod cumulativ anumite conditii, respectiv ca aceasta posibilitate sa fie prevazuta in documentatia descriptiva si ca numarul participantilor la dialog sa fie suficient de mare astfel incat o reducere sa nu afecteze concurenta reala. Pentru elaborarea documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta poate achizitiona servicii de consultanta, fara ca ofertantului castigator sa i se poata impune taxe, comisioane sau onorarii pentru plata consultantului. In acelasi timp, autoritatea contractanta nu are dreptul de a restrictiona participarea la licitatie prin introducerea unor cerinte minime de calificare, care sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit. Astfel de cerinte sunt cele care ar stabili ca suma valorilor si a cantitatilor de produse furnizate, servicii prestate si lucrari executate, prezentate de ofertant ca dovada a experientei anterioare, sa fie mai mare decat cele care urmeaza sa fie efectuate prin contract, ca valoarea cifrei de afaceri a firmei sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului multiplicata cu 2 si impunerea unui nivel minim de lichiditate generala in cazul unui contract cu o durata mai mica de trei luni sau pentru care platile sunt efectuate la intervale mai mici de 60 zile.

Alte articole

Leave a Comment