Nesiguranța la ea acasă. Zeci de spitale, școli, grădinițe și alte instituții funcționează în Sălaj fără aviz de securitate la incendiu

Peste 100 de instituții din județ, publice și private, începând de la școli, spitale și sedii de primării, până la restaurante și unități de alimentație publică, funcționează fără aviz de securitate la incendiu. Concret, în aceste spații siguranța personalului sau după caz a altor persoane este periclitată.

Printre instituțiile care funcționează fără aviz de securitate la incendiu se numără: spitale, respectiv unități sanitare cu paturi, unități de îngrijire și cazare pentru persoane cu dizabilități, instituții de cultură respectiv cămine culturale, instituții de cult, clădiri în care se desfășoară activități de comerț, unități de turism și agrement, unități de învățământ – școli și grădinițe, unități de alimentație publică și sedii publice ale adminstrațiilor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ISU ”Porolissum” Sălaj situația unităților care funcționează fără aviz de securitate se prezintă astfel: din zece unități sanitare cu paturi  la nivel de județ, șase funcționează fără aviz de securitate la incendiu; din 26 de unități de îngrijire persoane cu dizabilități, cinci – fără autorizație; din 248 de instituții de cultură, inclusiv cămine culturale – cinci sunt fără autorizație; din 556 de instituții de cult, respectiv biserici și case de rugăciune – 35 nu au autorizație; din 52 de instituții cu activitate în domeniul comerțului – 28 sunt fără autorizație; din 55 de instituții cu activitate în domeniul turism și agrement – 22 sunt fără autorizație; din 56 de unității și spații cu activitate de în domeniul alimentației publice -23 sunt fără aviz. Situația instiuțiilor din județ care își desfășoară activitatea fără aviz de securitate la incendiu continuă cu unități de învățământ, școli și grădinițe. Astfel, dintr-un total de 112 unități de învământ existente la nivel de județ, cu personalitate juridică, în 21 de clădiri se desfășoară activități fără aviz de securitate la incendiu. De asemenea din cele 60 de sedii de primării, unității administraiv teritoriale, existente în Sălaj, în 14 activitatea se desfășoară fără aviz de securitate la incendiu.

Clădiri supuse avizării

Conform legislației în vigoare nu toate instituțiile, respectiv clădirile, trebuie autorizate împotriva incendiilor. În acest sens, există o Hotărâre de guvern 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu. Clădirile care trebuie să fie autorizate, conform legislației, sunt:  încadrate conform legii în categoriile de importanță excepțională și deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinație; în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca „săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălțime ori destinație; de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde; pentru sedii ale autorităților publice locale și centrale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor și capelelor; agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadnițelor și ciupercăriilor; de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL, de capacitate medie sau mare. Conform legislației în vigoare, avizul pentru securitate la incedniu este obligatoriu și pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de: comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp; alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp; birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; îngrijire a sănătății, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafață sau dispensare și policlinici, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare -adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp; gară, autogară și aerogară, cu aria desfășurată  mai mare sau egală cu 600 mp, precum și stații de metrou, indiferent de aria desfășurată; cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; parcaj, cu peste 10 autoturisme; centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare și întreținere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii și baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă și fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal și fotbal cu vestiarele aferente și altele similare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafața mai mare sau egală cu 200 mp; primire turistică, cu mai mult de opt camere sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanță, popasuri turistice, căsuțe tip camping, pensiuni turistice urbane și rurale, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora; producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.

Spații publice amenajate în subsoluri și demisoluri

De asemenea, avizul precizat este valabil și pentru clădiri civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp. Construcții ori sisteme sau instalații pentru: stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte; stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV); alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale; lucrări noi și de modificare a instalațiilor de stingere, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența prezentei hotărâri. Și pentru construcții sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber, este nevoie de aviz pentru securitate la incendiu emis ISU.

2 Thoughts to “Nesiguranța la ea acasă. Zeci de spitale, școli, grădinițe și alte instituții funcționează în Sălaj fără aviz de securitate la incendiu”

  1. Anonim

    si cit costa un aviz nu a-ti pus pretul, alo ziarul ….

  2. Anonim

    lasa ca au bani publici de dat la biserici !
    lasa ca au bani publici pentru PUBLICITATE !!!

Leave a Comment