Munca la negru – sancționată de inspectorii ITM Sălaj

Amenzi cu nemiluita pentru munca fără forme legale și pentru alte abateri. Asta au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii august, la mai mulți agenți economici din județ, în domeniile de competență precum relațiile de muncă (RM) și securitate și sănătate și securitate în muncă (SSM).

În domeniul RM au fost controlați 61 de agenți economici, din care 36 au fost sancționați, aplicându-se 17 amenzi în cuantum total de 218.000 de lei și 52 de avertismente. În urma controalelor au fost depistate zece persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Inspectorii de muncă au mai aplicat amenzi pentru: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate necesare controlului și neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite. Tot în domeniul precizat, la cei peste 60 de agenți economici verificați, au fost constatate și alte deficiențe pentru care au fost aplicate avertismente, respectiv:  nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă, respectiv nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete și nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor legale. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 72 de agenți economici și au aplicat o amendă în cuantum de 4.000 de lei pentru exercitarea  meseriei de stivuitorist fără autorizarea prevăzută de legislaţia specifică. Tot în domeniul precizat, aceștia au aplicat zeci de avertismente pentru: neasigurarea de echipament individual de protecție pentru toți lucrătorii; neefectuarea instruirii suplimentare a lucrătorilor cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun; nesemnalizarea treptei de acces între încăperi, conform prevederilor legale, prin marcare și semnalizare de atenționare, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare; lipsa controlului medical la angajare; nepurtarea măștilor de protecție pe toată durata programului de lucru, dar și alte abateri. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

Leave a Comment