Modificare Cod penal – în cazul furtului calificat, împăcarea nu mai înlătură răspunderea penală

Prin noua lege nr. 274 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 (Codul penal), dispoziţiile dispoziţiile art. 231 Cod penal (având denumirea marginală „Plângerea prealabilă şi împăcarea”) sunt modificări însemnate în ceea ce priveşte împăcarea. Precizăm că instituţia „împăcării” din dreptul penal reprezintă una dintre cauzele care înlătură răspunderea penală, dacă legea o prevede în mod expres.

Astfel, alineatul (2) al art. 231 Cod penal a fost modificat în sensul că nu mai cuprinde trimiterea la dispoziţiile art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal, ceea ce înseamnă că – în cazul acestor infracţiuni de furt calificat – o eventuală împăcare între autor şi victimă nu va mai înlătura răspunderea penală. Cu toate acestea, efortul depus de autorul infracţiunii de furt calificat pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii săvârşite poate constitui o circumstanţă atenuantă.

Amintim că dispoziţiile art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal (pentru care nu mai intervine împăcarea) vizează faptele de furt calificat săvârşite în următoarele împrejurări:

– într-un mijloc de transport în comun;

– în timpul nopţii;

– de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

– prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;

– prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere;

– prin violare de domiciliu sau sediu profesional;

– de o persoană având asupra sa o armă.

De asemenea, prin Legea nr. 274 din 25 noiembrie 2020 a fost vizată şi prescripţia răspunderii penale. În principiu, prescripţia înlătură răspunderea penală, iar în funcţie de infracţiunea efectiv săvârşită, Codul penal stabileşte diferite termene de prescripţie, regula fiind că acestea încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii.

Pentru a ocroti însă persoanele vulnerabile, legiuitorul stabilise o excepţie cu privire la momentul iniţial de la care începe să curgă termenul de prescripţie. Astfel, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescipţie nu începea să curgă de la data săvârşirii infracţiunii, ci de la data la care victima (minor la data săvârşirii faptei) a devenit majoră.

Suplimentar, prin Legea nr. 274 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea Codului penal, legiuitorul a stabilit ca această excepţie (care protejează victimele minore) să se aplice atât în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, cât şi în cazul infracţiunilor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunilor de pornografie infantilă.

M. S.

Leave a Comment