La Consiliul Județean Sălaj a început depunerea proiectelor de asistență socială

A început perioada de depunere a proiectelor de asistență socială care urmează să beneficieze de finanțare nerambursabilă din bugetul Consiliului Județean Sălaj. În acest an, sunt disponibili 1,5 milioane de lei, iar suma poate fi accesată în baza unui concurs de proiecte deschis unităţilor de cult cu rezidenţă şi activitate socială pe teritoriul judeţului, precum şi entităţilor (asociaţii şi fundaţii) care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în Sălaj, având calitatea de prestator acreditat să presteze astfel de servicii. Proiectele se depun la Registratura Consiliului Județean Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, până cel târziu în 8 aprilie, ora 13.30, evaluarea și selecția acestora urmând să fie realizate între 11 aprilie și 5 mai, de către o comisie stabilită prin dispoziția președintelui CJ Sălaj. Rezultatul sesiuni de selecție va fi publicat pe site-ul instituției – www.cjsj.ro. Grupurile țintă ale programului sunt persoanele vârstnice peste 65 de ani, cu incapacităţi fizice de sănătate, capacităţi reduse de îngrijire, a căror sursă de venit nu depășește 1.750 lei/persoană singură, respectiv 3.200 lei/cuplu; copiii aflaţi în dificultate, cu risc de separare de părinţi sau părăsiţi de părinţi; copiii, tinerii și adulții cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate, cu certificat de încadrare în grad de handicap; personalul din asistenţă socială care a fost angajat în anii anteriori pentru prestarea serviciilor în cadrul acestui program, cu certificate de atestare/calificare ca lucrător social/îngrijitor bătrâni la domiciliu; persoane în căutare de loc de muncă cu certificate de atestare/calificare ca lucrător social/îngrijitor bătrâni la domiciliu, în curs de obținere a atestatului de îngrijitor bătrâni la domiciliu sau cu experiență dovedită de minimum un an în asistență medico-socială; personal din domeniul socio-uman, recuperare şi medical cu studii de specialitate; familiile asistaţilor prin program, familiile personalului angajat pe proiect; comunităţile locale. Sunt eligibile cheltuielile cu salariile de încadrare ale personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciului de asistență socială. Suma lunară acordată pentru norma întreagă (8 ore/zi) unui lucrător social nu poate depăși 90% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, inclusiv plata aferentă contribuției asiguratorie pentru muncă, diferența reprezentând partea de cofinanțare a beneficiarului. În cazul unui specialist în asistență socială se acordă o sumă lunară reprezentând echivalentul a cel mult 90 la sută din salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru studii superioare, diferența fiind confinanțarea beneficiarului. „Continuăm să fim alături de persoanele din categoriile vulnerabile, care au nevoie de ajutor și de asistență socială de calitate. Rezultatele edițiilor precedente ale programului dovedesc că inițiativa noastră este una de succes. Anul trecut, spre exemplu, cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sălaj, 511 persoane vârstnice, dependente, afectate de boală, sărăcie și excluziune socială, care nu se pot gospodări singure și necesită îngrijire, adulți și copii cu dizabilități, persoane defavorizate, copii aflați în situația de risc de separare de părinți, părăsiți de părinți, cu risc de abandon școlar au beneficiar de servicii sociale la domiciliu, în centre de zi ori cantine sociale. De asemenea, au fost create și cofinanțate 53 de locuri de muncă, majoritatea în mediul rural, şi au fost sprijinite să funcţioneze 24 de entităţi prestatoare de servicii sociale”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj. Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la secțiunea Strategii/Programe/Proiecte, rubrica Programe finanțate din bugetul Județului Sălaj sau accesând linkul https://bit.ly/3t45oHn.

One Thought to “La Consiliul Județean Sălaj a început depunerea proiectelor de asistență socială”

  1. […] A început perioada de depunere a proiectelor de asistență socială care urmează să beneficieze de finanțare nerambursabilă din bugetul Consiliului  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment