La Casa Județeană de Pensii, se pot depune cereri pentru acordarea biletelor de tratament

Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii care vor să urmeze tratament balnear, pot să-și depună la Casa Județenă de Pensii (CJP) Sălaj cererile. Instituția a început preluarea cererilor pentru biletele de tratament aferente anului 2021. Astfel, pentru a beneficia de un bilet de tratament, persoanele interesate este trebuie să depună sau să transmită (prin poștă la adresa: Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 85 sau e-mail: public@cjpsalaj.ro), la sediul CJP cererea tip completată cu toate elementele prevăzute de document, necesare în vederea identificării solicitantului, opțiunilor acestuia și a categoriei de beneficiar. La cerere se va anexa doar copia actului de identitate, urmând ca restul documentelor să fie atașate cererii la momentul eliberării biletului. Cererile se pot depune la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8-14, iar vineri între orele 8-13. Modelul de cerere se găsește la sediul instituției sau se poate descărca de pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro, de la secțiunea “Informații de interes public – Formulare tip”. „Biletele de tratament balnear se acordă potrivit legii și în conformitate cu criteriile de acordare a acestora, numărul de înregistrare al cererii nu reprezintă un criteriu la acordarea biletului de tratament”, au precizat reprezentanții CJP Sălaj.

Leave a Comment