La Casa Judeţeană de Pensii, peste 100 de bilete de tratament pentru pensionarii şi asiguraţii din sistemul public

Prin intermediul Casei Judeţene de Pensii Sălaj, pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii pot opta pentru un bilet de tratament la preţ redus, achitând jumătate din valoarea venitului brut. În această perioadă,  pentru seria a XIII-a, instituţiei i-au fost repartizate 108 bilete de tratament în următoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Moneasa, Ocna Șugatag, Sovata, Turda și Tășnad, cu începere din 29 septembrie – 2 octombrie,în funcție de stațiune. Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, iar vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria a XIII-a este 17 septembrie, ora 13. În cazul neridicării biletelor până la data precizată acestea pot fi eliberate altor persoane îndreptățite, potrivit legii și în conformitate cu Criteriile de acordare a acestora, începând din 20 septembrie, până în 28 septembrie. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original, cuponul pentru plata pensiei aferent lunii iulie în copie și original, adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, dar și biletul de trimitere formular cu regim special eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate în copie și original. Pe biletul de trimitere, de la medicul de familie sau medicul de specialitate, este necesar să fie specificată stațiunea în care se recomandă tratament balnear. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, au fost depuse 2301 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment “Bilete de Tratament”.

Leave a Comment