La Casa Județeană de Pensii, contribuția de asigurări sociale – majorată

Sălăjenii care și-au încheiat contracte de asigurare în sistemul public de pensii vor plăti, începând din 13 ianuarie, o contribuție lunară de 575 de lei lunar cu 17 lei în plus (față de 558 de lei lunar).

Majorarea contribuției vine în contextual creșterii salariului minin brut pe țară garantat în plată de la 2230 de lei la 2300 de lei. După cum a explicat Alina Tămaș, consiler în cadrul Casei Județene de Pensii Sălaj, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și CJP Sălaj și produce efecte de la data înregistrării acestuia la instituție. În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de șase luni consecutiv, contractual de asigurare socială se reziliază din inițiativa CJP Sălaj. De precizat este faptul că, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe anul 2021 o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.300 de lei. “În aceste condiții, începând cu data de 13 ianuarie 2021, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 575 de lei lunar  (2.300 lei X 25 la sută = 575 lei). Aceasta se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv 25 la sută. Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria CJP Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria Sălaj”, a precizat reprezentantul CJP Sălaj. De asemenea, plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a CJP Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 privind cumpărarea de vechime în muncă, începând cu data de 13 ianuarie 2021. Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021 în temeiul ordonanței amintite.

Leave a Comment