La Bănişor, apă şi canalizare cu bani europeni

Fondurile europene sunt principala sursă de investiţie în comuna Bănişor. Acest lucru îl demonstrează şi lucrările realizate în ultima perioadă în comună unde s-au investit aproximativ 2,5 milioane de euro. După cum a explicat Sorin Maxim, consilier la Primăria Bănişor, graţie unui proiect finanţat din fonduri europene, Măsura 322 – renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, în întreaga comună au fost realizate o serie de lucrări benefice comunităţii. Este vorba despre realizarea unei reţele de apă şi canalizare în satul Peceiu, construcţia a două poduri în localităţile Ban şi Peceiu, reabilitarea căminului cultural din centrul de comună şi construcţia unui centru de zi pentru copii, after school, la Bănişor. Potrivit consilierului, tot prin acest proiect cu finanţare europenă, implementat pe parcursul a trei ani, în perioada 2012-2015, au fost asfaltate şi o parte din străzile din comună.
În acest an autorităţile locale din Bănişor intenţionează, tot prin accesarea fondurilor europene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, să extindă reţeaua de alimentare cu apă în satele Bănişor şi Ban şi să modernizeze opt kilometri de străzi în localităţile din întreaga comună.

Leave a Comment