Intensificarea controalelor pentru transportatorii de mărfuri

Pentru a putea desfășura mai multe controale în trafic la transportatorii de marfă, Guvernul a oficializat măsuri pentru ca spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor să poată fi folosite și pentru controlul greutății vehiculelor rutiere. Acest lucru este relevant pentru transportatorii de marfă ce folosesc mașini mari, care ar putea depăși limitele de greutate permise, măsurile vizând atât drumurile existente, cât și cele care se vor construi pe viitor.
În acest scop, a apărut în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență a Guvernului 16/2020, prin care se prevede organizarea unor astfel de spații de cântărire, în zonele de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor (atât cele existente reabilitate, cât și cele care vor fi făcute în viitor). Transportatorii de mărfuri care folosesc mașini mari trebuie să se încadreze în anumite limite de greutate pentru a putea circula pe drumurile publice. Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, cei care depășesc masa totală maximă admisă, masele maxime admise pe axe și/sau dimensiunile maxime admise pot circula pe drumurile publice, însă doar dacă dețin o autorizație specială de transport (AST). O astfel de AST poate fi obținută de la administratorul drumului pe care se circulă, care stabilește și tarifele, traseul, precum și alte condiții.
„Conform proiectului Guvernului, va fi necesară obținerea unei AST, pentru ca România să poată se conformeze limitelor impuse prin legislația europeană. Statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a greutăţii maxime autorizate şi care, prin urmare, ar trebui verificate de autorităţile lor competente în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele prevăzute de aceasta directivă”, este menționat în expunerea de motive atașată OUG 16/2020, când era în formă de proiect.
M. S.

Alte articole

Leave a Comment