Înscrierile în cartea funciară se vor face online pe toată perioada stării de urgență

Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului inițiat de MLPDA prevede ca, pe perioada în care este instituită starea de urgență, atât notarii publici, cât și persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de cadastru să înregistreze online cererile de recepţie şi/sau de înscriere în cartea funciară. La depunerea online a cererilor, aceștia vor trebui să transmită și alte documente electronice, respectiv documentul original (sau copie după acesta) prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere. Toate documentele depuse online pentru recepția sau înscrierea în cartea funciară vor trebui să fie semnate electronic, pentru a putea fi considerate conforme cu originalul, cu semnătură extinsă.
Toate documentele emise prin intermediul sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, printre care și încheierea de admitere sau respingere ori extrasul de carte funciară, vor fi valabile atât fără semnătură şi ştampilă, conţinutul acestora putând fi verificat pe baza codului de verificare din antet, dar și semnate cu semnătură electronică extinsă de către persoana competentă sau semnate electronic de către sistem.

M. S.

Alte articole

Leave a Comment