Indemnizaţii de şomaj pentru tinerii absolvenţi care nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă

Tinerii absolvenţi ai promoţiei 2015 care nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă după absolvirea cursurilor, liceale, universitare sau masterale pot beneficia de indemnizaţie de şomaj. Aceasta este în valoare de 250 de lei lunar şi se acordă timp de şase luni. Pentru a primi această indemnizaţie, absolvenţii trebuie să se înregistreze în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În vederea înregistrării, absolvenţii vor trebui să depună următoarele documente: actul de identitate în original şi copie, adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă” sau eventuale restricţii medicale, adeverinţă de la administraţia financiară cu veniturile realizate din alte surse şi actele de studii şi calificare sau adeverinţă din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

De asemenea, absolvenţii înregistraţi în evideneţele instituţiei precizate ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut  dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni dela data angajării.

 Primă de încadrare şi primă de instalare

Conform legislaţiei în vigoare, absolvenţii care în  perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. De asemenea,   absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului  social de referinţă în vigoare la data instalării.  În prezent valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 de lei. Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Sălaj.

Leave a Comment