Începe “Luna curățeniei de primăvară” în Zalău

Primăria Municipiului Zalău, cu sprijinul unităților subordonate Consiliului Local, al instituțiilor publice, al societăților comerciale și al unităților de învățământ din municipiul Zalău, demarează, în perioada 15 martie – 15 aprilie 2018, acțiunea “Luna Curățeniei de Primăvară”.

Având o tradiție de peste două decenii, “Luna Curățeniei de Primăvară” se adresează tuturor locuitorilor municipiului Zalău și își propune creșterea spiritului civic cu privire la întreținerea permanentă a curățeniei municipiului, mobilizarea cetățenilor, persoane fizice și juridice, pentru desfășurarea activităților cuprinse în program, precum și creșterea gradului de salubrizare și igienizare și executarea de lucrări de refacere pe domeniului public al municipiului Zalău.

La acțiunile cuprinse în program, cu forță de muncă și mijloace tehnice, sunt implicați reprezentanți din cadrul SC Citadin Zalău SRL, Serviciului de Administrare a Domeniului Public, SC Delgaz Grid SA, SC Transurbis SA Zalău, SC Electrica SA, SC Brantner Environment SRL, Sistemului de Gospodărire a Apelor Zalău, Companiei de Apă Someș SA – sucursala Zalău, Ocolului Silvic “Stejarul” Zalău și SC Coral Impex SRL.

De asemenea, în baza invitației adresate de către Primăria Municipiului Zalău, la acțiune se vor alătura și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale UM 01483, Spitalului Județean de Urgență, Inspectoratului Școlar Județean Zalău, Inspectoratului de Jandarmi Județean “Menumorut Voievod” Sălaj, Poliției Locale Zalău, Poliției Municipiului Zalău și Instituției Prefectului Județului Sălaj, reprezentanți ai societăților comerciale și comercianți de pe raza municipiului Zalău, cât și elevi din cadrul unităților de învățământ, pentru ecologizarea zonelor de agrement, parcurilor și zonelor verzi din cartiere, în scop educativ.

În perioada desfășurării acțiunii sunt cuprinse în program activități de salubrizare a spațiilor și zonelor verzi, activități de refacere (completări/plantări gard viu, amenajare zone verzi, jardiniere, văruit arbori, semănat pentru refacerea gazonului) și lucrări la zone și spații verzi nou înființate (plantare gard viu, plantare arbori și arbuști ornamentali, semănat gazon, locuri de joacă, Puncte Termice), precum și activități de salubrizare a carosabilului și trotuarelor.

Curățarea și igienizarea cursurilor de apă din municipiu va fi realizată de către Sistemul de Gospodărire al Apelor – Valea Zalăului, SC Brantner Environment SRL – Valea Pietriș, Compania de Apă Someș SA – Valea Meseș și SC Citadin Zalău SRL – Valea Sărmaș.  În perioada 10 – 13 aprilie, SC Citadin Zalău SRL va desfășura acțiunea de văruire a arborilor și arbuștilor ornamentai din cartiere, parcuri, zone verzi și cimitire. Mijloacele de transport și materialele necesare pentru colectarea deșeurilor, adunate în urma acțiunii de igienizare și ecologizare, vor fi asigurate de către Primăria Municipiului Zalău prin SC Citadin Zalău SRL, iar activitatea va fi urmărită zilnic de către inspectorii din cadrul Direcției Corp Control.

Dacă, din motive obiective, lucrările cuprinse în program nu vor putea fi fianlizate conform graficului, perioada de executare a lucrărilor se va prelungi până la finalizarea completă.

 

 

 

 

Leave a Comment